Sąlytis su Donelaičio laikais : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sąlytis su Donelaičio laikais: recenzija
In the Journal:
Kultūros barai. 2015, Nr. 2, p. 73-76
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama „Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija“ (Klaipėdos universitetas, 2014), kurią sudarė Guido Michelini ir Darius Petkūnas. Knygoje 45 giesmės iš XVIII a. lietuviškų liuteroniškų giesmynų pateiktos su jų originalais (dauguma lietuviškų giesmių yra vokiškųjų vertimai), su melodijomis, parinktomis iš vokiškųjų giesmynų, ir su informatyviais abiejų sudarytojų bei Žavintos Sidabraitės straipsniais. Guido Michelini straipsnyje akcentuoja giesmių įtaką Donelaičio poetikai. Autorius apžvelgia Prūsijos lietuviškųjų giesmynų raidą. Žavinta Sidabraitė nuosekliai tyrinėja rašytinį Mažosios Lietuvos paveldą, brėžia to meto giesmynų chronologinę liniją. Darius Petkūnas atskleidžia giesmių istorinė kontekstą, tiesiogiai susijusį su konfesiniu. Jis ne tik pamini ikidonelaitiškus ir Donelaičio laikų lietuviškus giesmynus, bet ir stabteli ties kiekviena antologijoje pateikiama giesme – nurodo originalo ir vertimo sukūrimo aplinkybes, intencijas ir pan. Skaitytoją gali sudominti jo gvildenamas liuteroniškosios tradicijos kismas – nuo ortodoksijos krypstama pietizmo link. Pati giesmių antologija yra suglausta iš keturių Donelaičio laikų giesmynų: 1705 m. Šusterio, 1732 m. Berento, 1740 m. Glazerio ir 1745 m. Šimelpenigio. Giesmės pateiktos autentiška senųjų giesmynų rašyba. Pastebimas vertimų netobulumas, kurį lėmė bendra lietuvių kalbos situacija – daugelis sąvokų dar neįsitvirtinusios, poetinės kūrybos pavyzdžių negausu.Reikšminiai žodžiai: Antologija; Darius Petkūnas; Giesmės; Guido Michelini; Kristijonas Donelaitis; Lietuvių giesmynai; Literatūra; Liuteronų bažnyčia; Liuteronų giesmės; Mažoji Lietuva; Prūsų Lietuva; 18 amžius; „Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija“; 18th century; Anthology; Darius Petkūnas; Guido Michelini; Hymns; Kristijonas Donelaitis; Lithuanian hymnals; Lithuanian literature; Lutheran Church; Lutheran hymns; Prussian Lithuania; „Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija“.

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67064
Updated:
2020-05-25 15:34:38
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: