Parę słów dyskusji i uzupełnień do spisu duchowieństwa katolickiego w Wielkim Księstwie Litewskim XIV-XVI wieku : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Parę słów dyskusji i uzupełnień do spisu duchowieństwa katolickiego w Wielkim Księstwie Litewskim XIV-XVI wieku: recenzija
In the Journal:
Biuletyn Historii Pogranicza. 2009, nr. 10, p. 107-111
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama 2009 m. išleista knyga "Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a.", kurią parengė V. Ališauskas, T. Jaszczołtas ir M. Paknys. Leidinyje pateiktos 2546 + 17 Vilniaus, Žemaičių, Kijevo ir Lutsko diecezijų dvasininkų biogramos nuo XIV a. iki XVI a. Biogramų žodynas sudarytas abėcėlės tvarka, pateikiama vardo ir kilmės, studijų, šventimų informacija, taip pat išvardinamos dvasininkų eitos bažnytinės pareigos bei pasaulietinės tarnybos ir kita papildoma informacija. Leidinyje taip pat yra trumpas įvadas, santrumpų, archyvų ir bibliotekų, šaltinių ir literatūros sąrašai. Santrumpose pasitaiko klaidų. Dalis informacijos apie tyrime minimus asmenis yra fragmentuota, todėl tikėtina, kad vienas ir tas pats asmuo galėjo būti įvardintas keliais vardais. Leidinyje Mykolas Daniuševičius Svirskis klaidingai įvardinamas dvasininku. Pateikiamos pastabos apie Vilkmergės altaristos Jurgio Paulavičiaus, Vilniaus dekano Jono Jarčevskio ir kitų dvasininkų biogramas. Nr. 1076 pateikiama Jono Wiewiórkio biograma dubliuojama dar vienoje leidinio vietoje ir kt. Nepaisant pastabų ir netikslumų, kurie yra neišvengiami žodyno ar enciklopedinio leidinio atveju, ši knyga yra labai vertinga lietuvių ir lenkų istorikams, ypač bažnyčios istorijos tyrinėtojams.Reikšminiai žodžiai: Dvasininkai; Dvasininkija; Jan Tęgowski; Kunigas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Prozopografija; Recenzija; Romos katalikų bažnyčia; Sąrašas; Clergy; Jan Tęgowski; Priest; Prozopography; Register; Review; Roman Catholic Church.

ISSN:
1641-0033
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67060
Updated:
2022-03-01 14:21:54
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: