Беларускі студэнцкі саюз універсітэту Стэфана Баторыя (1921-1939)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Беларускі студэнцкі саюз універсітэту Стэфана Баторыя (1921-1939)
Alternative Title:
  • Belarussian Students’ Association (1921-1939) at the University Stephan Batory
  • Stepono Batoro universiteto Baltarusių studentų sąjunga (1921-1939)
In the Journal:
Biuletyn Historii Pogranicza. 2008, nr. 9, p. 5-19
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTBaltarusių studentų sąjunga (BSS) 1921-1939 metais buvo apjungusi daugumą baltarusių tautybės studentų Stepono Batoro universitete. Kaip tik šioje sąjungoje savo visuomeninę-politinę veiklą pradėjo Bronislaw’as Turonek’as, Stanislavv’as Stankiewicz’ius, Mikolaj’us Szkialionak’as, Mikolaj’us Szczors’as, Jozefas Malecki’s, Mikolaj’us Marcinczyk’as ir kt. Šios sąjungos veikla buvo labai svarbi baltarusių sąjūdžio plėtotei Vilniuje. Įvairiuose sąjungos veiklos etapuose pastebima Baltarusių krikščioniškosios demokratijos (BKD) orientacijos, Hromadai artimų idėjinių grupuočių bei polonofiliškojo sparno įtaka. Paveikiausios buvo BKD grupuotės, nes jos nuosekliausiai laikėsi Baltarusijos nepriklausomybės siekio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: BSS; Baltarusių studentų sąjunga; Stepono Batoro universitetas (Stephen Báthory University in Vilnius); Studentų sąjunga; Vilnius; BSA; Belarussia; Belarussian Student's Association; Stefan Batory University; Students Association; The University of Stephan Batory; Vilnius; Baltarusija (Belarus).

ENBelarussian Students’ Association (BSA) 1921-1939 united a considerable part of the Belarusian students of the University Stephan Batory. Such persons as Branislau Turonak, Stanislau Stankevich, Mikalai Shkialionak, Mikalai Shchors, Jazep Maletski, Mikalai Martsinchyk and others started their public and political activities in this organization. BSA played a significant role in the Belarusian movement in Vilnia. In different periods the organization was under the influence of the Belarusian Christian Democracy (BChD), of Gramada (Social-Democratic Party), of Polish-oriented wing of the Belarusian movement. However the most durable appeared the connection with the BChD, which constantly defended Belarusian independence. [From the publication]

ISSN:
1641-0033
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67058
Updated:
2021-03-01 14:21:36
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: