Rožės ir lelijos Martai Raišukytei - Vydūno mūzai ir bendražygei

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rožės ir lelijos Martai Raišukytei - Vydūno mūzai ir bendražygei
In the Journal:
Kultūros barai. 2014, Nr. 12, p. 77-86
Keywords:
LT
20 amžius; Marta Augustė Raišukytė; Morta Raišukytė; Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Judėjimai / Movements; Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Mažosios Lietuvos kultūros veikėjos Martos Augustės Raišukytės (1874–1933) biografija, kurią pavyko surinkti ir susisteminti besinaudojant knygose ir kituose šaltiniuose pateiktais faktais ir amžininkų prisiminimais. M. A. Raišukytė gimė Mocviečiuose, Pakalnės apskrityje (dab. Ostrovna, Kaliningrado sritis), augo viena. Mokėsi namuose ir kaimo mokykloje, vėliau pradėjo lankyti Tilžės mergaičių gimnaziją. Jau 1895 m. ji įsijungė į lietuvių tautinį sąjūdį: įstojo į Birutės draugiją bei Giedotojų draugiją, o vėliau dalyvavo kitų Tilžėje veikusių lietuviškų draugijų - Tėvynės mylėtojų draugijos, Spaudos draugijos, Prūsų lietuvių draugijų tarybos, Lietuvininkų susivienijimo Prūsuose Literatūros komiteto, Prūsų lietuvių kultūros draugijos veikloje. 1913–1914 m. Marta Raišukytė buvo Prūsų Lietuvos savaitraščio atsakingoji redaktorė ir leidėja. 1920 m. M. Raišukytė buvo viena iš Prūsų lietuvių moterų draugijos steigėjų. Tyrimo metu pagal amžininkų pasakojimus sudaryta Martos Raišukytės charakteristika, pristatytas jos santykis su Vydūnu. Teigiama, jog ji buvo pirmoji Vydūno kūrinių skaitytoja, o vėliau – ir leidėja: leido žurnalus Jaunimas (1911–1914), Naujovė (1915), Darbymetis (1921–1925), kuriuos Vydūnas prirašydavo beveik vienas pats. Marta ne tik padėjo skelbti Vydūno raštus, bet ir rėmė jį finansiškai. Paneigta populiari nuomonė, jog ją ir Vydūną siejo romantiniai santykiai, Marta laikoma jo įkvėpėja ir moteriškumo simboliu. Paminėta Martos tautinio kostiumo ir tautodailės populiarinimo veikla, taip pat ir publicistikos bei literatūriniai bandymai.Reikšminiai žodžiai: Kultūrinis sąjūdis; Lietuvininkai; Marta Augustė Raišukytė; Mažoji Lietuva; Morta Raišukytė, Mažosios Lietuvos moterų biografijos, Vydūnas; Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Cultural movement; Lietuvininkai/Prussian Lithuanians; Marta Augustė Raišukytė; Morta Raišukytė, Biographies of Lithuanian Women from East Prussia, Vydūnas; Vydūnas.

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67050
Updated:
2018-12-17 13:56:59
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: