Klaipėdos miesto mokinių požiūris į alkoholio vartojimo problemą ir prevencijos galimybes mokykloje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos miesto mokinių požiūris į alkoholio vartojimo problemą ir prevencijos galimybes mokykloje
Alternative Title:
Klaipėda city schoolchildren‘s self-reported attitude to alcohol consumption and prevention possibilities at school
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2015, Priedas Nr. 1, p. 30-35
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Mokykla / School; Mokiniai / School students; Prevencija / Prevention; Socialinės problemos / Social problems; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – atskleisti Klaipėdos miesto mokinių požiūrį į alkoholio vartojimo problemą ir prevencijos galimybes mokykloje. Tyrimo medžiaga ir metodai. Taikyta apklausa raštu. 2013 m. šešiose Klaipėdos miesto mokyklose apklausti 504 mokiniai (235 vaikinai ir 269 merginos). Tiriamųjų amžius – 16 ir 17 metų. Naudotas chi kvadrato kriterijus. Duomenys apdoroti SPSS programos 21 versija. Rezultatai ir išvados. Dauguma Klaipėdos miesto 16–17 m. amžiaus mokinių mano, kad alkoholio vartojimas yra labai svarbi ar viena svarbiausių šiuolaikinio jaunimo problemų. Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad dauguma ar net visi jų draugai vartoja alkoholį. Svarbiausiomis priežastimis, kodėl jaunimas vartoja alkoholį, mokiniai nurodė draugų įtaką ir jaunimo madą svaiginantis leisti laisvalaikį. Daugiau nei pusė respondentų netiki, kad mokyklose skaitomos paskaitos ar pamokos apie alkoholio vartojimo žalą yra efektyvi prevencijos priemonė. Vis dėlto daugiau kaip 40 proc. respondentų nurodė, kad paskaitos (pamokos) šia tema mokiniams gali būti naudingos ir efektyvios. Kaip geriausius lektorius, mokiniai pirmoje vietoje nurodė buvusius alkoholikus, kurių pasakojimai apie alkoholio vartojimo žalą būtų įdomiausi, antroje vietoje – gydytojai, trečioje – policijos pareigūnai, ketvirtoje – dvasininkai. Mažiausiai pageidaujami lektoriai šia tema yra mokyklų socialiniai pedagogai ir klasių auklėtojai. Mokykla turi sustiprinti prevencinį šviečiamąjį darbą šia tema, tam skirti gerokai daugiau laiko, kviesti kompetentingus lektorius ir nuolat tobulinti savo pedagogų kvalifikaciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alkoholio vartojimas; Mokiniai; Mokykla; Požiūris; Prevencija; Alcohol consumption; Attitude; Prevention; Prevention, school; School; Schoolchildren.

ENThe aim of the study was to analyze Klaipėda city schoolchildren’s self-reported attitude to alcohol consumption, and prevention possibilities at school level. More than half of the respondents indicated that most or even all of their friends use alcohol. The main reasons, why young people consume alcohol are friends’ encouragement and trendy way of spending leisure time. More than half of the respondents do not believe that school lectures and lessons about the harm of alcohol is an effective preventive measure. Although over 40 percent of respondents still think that lectures (lessons) on this subject for students can be useful and effective. As the best teacher, the students in the first place indicated former alcoholics, whose stories about alcohol harm would be the most interesting. In second place for the best lecturers, students indicated doctors, in third place – the police, in the fourth place – priests. The least desirable lecturers are school social workers and teachers. The school must strengthen preventive educational work on alcohol consumption, to allocate much more time for this problem, invite competent persons/lecturers, and constantly improve their teachers‘ qualifications. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
The Lifestyle of university students: alcohol consumption issues / Birutė Strukčinskienė, Neringa Strazdienė, Alona Rauckienė-Michaelsson, Vaiva Strukčinskaitė, Dileta Tervydytė, Emilija Griškonytė, Sigitas Griškonis. Sveikatos mokslai. 2018, t. 28, Nr. 7, p. 36-40.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67042
Updated:
2021-02-24 09:30:22
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: