Klaipėdos rajono gyventojų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos rajono gyventojų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai
Alternative Title:
Psychoactive substances consumption in Klaipėda district
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2015, Priedas Nr. 1, p. 17-21
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Alkoholio vartojimas; Psichoaktyvios medžiagos; Psichoaktyviosios medžiagos; Rūkymas; Alcohol consumption; Alkohol consumption; Psychoactive substances; Smoking.
Keywords:
LT
Socialinės problemos / Social problems; Psichikos sveikata / Mental health; Psichikos sveikata / Mental health; Sveikata / Health.
EN
Alkohol consumption; Psychoactive substances; Smoking.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – išnagrinėti Klaipėdos rajono gyventojų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumus. Medžiaga ir metodai. Klaipėdos rajono gyventojų sveikatos ir gyvensenos tyrimus inicijuoja Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Šis tyrimas buvo atliktas 2014 m. Taikyta apklausa raštu ir statistinė duomenų analizė. Apklausoje dalyvavo 18–64 m. amžiaus 394 Klaipėdos rajono gyventojai. Taikyta tikimybinė daugiapakopė atsitiktinė atranka. Tyrime dalyvavo 232 (58,9 proc.) moterys ir 162 (41,1 proc) vyrai, iš jų 44,9 proc. respondentų sudarė kaimo gyventojai, 55,1 proc. – miesto gyventojai. Statistinei duomenų analizei naudotos SPSS 20.0 ir MS Excel programos. Taikytas chi kvadrato (χ2) kriterijus. Rezultatai buvo vertinami kaip statistiškai reikšmingi, kai p <0,05. Rezultatai ir išvados. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad didžiausią procentinę rūkančiųjų dalį sudaro vyrai ir miesto gyventojai. Daugiau rūko žemesnį išsilavinimą turintys gyventojai ir jaunimas iki 25 m. amžiaus. Vyrai labiau nei moterys nerimauja dėl žalingų rūkymo padarinių sveikatai. Mesti rūkyti labiau nori vyrai ir jaunesni žmonės. Dažniausiai iš alkoholinių gėrimų yra vartojami stiprieji gėrimai. Nemaža dalis respondentų juos vartoja kasdien. Alkoholį vartoja daugiau vyrų nei moterų ir daugiau miesto nei kaimo gyventojų. [Iš leidinio]

ENThe aim of the study was to analyze the consumption of the psychoactive substances in Klaipėda district. Materials and methods. The Klaipėda District Public Health Bureau initiates the studies on health and lifestyle of Klaipėda district residents. The survey was conducted in 2014. In total 394 Klaipėda district residents, aged from 18 to 64 years were investigated. In the study participated 162 (41.1 %) men and 232 (58.9 %) women, of whom 44.9 percent respondents were rural residents and 55.1 percent were urban ones. For statistical data analysis, SPSS programme (version 20.0) and MS Excel were used. Chi-square test was used, and the significance level p<0.05 was considered as statistically significant. Results and conclusions. The study revealed that the highest percentage of smokers consist of men and urban inhabitants. The survey showed that the highest rate of smoking was in young people (up to 25 years) and in respondents with lower education level. Men more than women worried about harmful smoking effects on health. More men and young people were willing to quit with smoking. Study revealed that most popular beverages are strong alcohol drinks. A large proportion of respondents consume them every day. More men than women consume alcohol, and citizens more than rural respondents tend to consume alcohol. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67040
Updated:
2021-02-24 09:24:20
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: