16-18 metų paauglių sveikatai nepalankaus elgesio sąsajos su agresyvumu ir kompensaciniais sveikatos įsitikinimais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
16-18 metų paauglių sveikatai nepalankaus elgesio sąsajos su agresyvumu ir kompensaciniais sveikatos įsitikinimais
Alternative Title:
Relations of health risk behaviour by 16-18 years old adolescents with aggressiveness and compensatory health beliefs
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2015, Nr. 4 (71), p. 110-116
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – nustatyti 16-18 metų paauglių sveikatai nepalankaus elgesio sąsajas su agresyvumu ir kompensaciniais sveikatos įsitikinimais. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 277 tiriamieji, iš jų 137 vaikinai ir 140 merginų. Paauglių sveikatai nepalankiam elgesiui vertinti pasirinktas Leah A. Irish Sveikatai rizikingo elgesio klausimynas (angl. Health Risk Behaviours Inventory, 2011), tyrime naudotos keturios sveikatai nepalankaus elgesio skalės: nepakankamas fizinis aktyvumas, neracionali mityba, rūkymas ir alkoholio vartojimas. Agresyvumas vertintas pagal A. H. Buss ir M. Perry Agresijos klausimyną (angl. The Buss-Perry Aggression Questionnaire, 1992), tyrime taikytos trys agresyvumo skalės: fizinė agresija, pyktis ir priešiškumas. Kompensaciniams sveikatos įsitikinimams vertinti pasirinkta B. Knäuper, M. Rabiau, O. Cohen ir N. Patriciu Kompensacinių sveikatos įsitikinimų skalė (angl. Compensatory Health Beliefs Scale, 2004), tyrime naudotos trys skalės: įsitikinimai dėl sveikatai žalingų medžiagų vartojimo, įsitikinimai dėl maitinimosi ir miego, įsitikinimai dėl svorio reguliavimo. Rezultatai atskleidė, jog kompensacinių sveikatos įsitikinimų indėlis (β=0,293, p=0,001) į sveikatai nepalankaus elgesio prognozę didesnis nei agresyvumo (β=0,149, p=0,011). Nustatytos dvi įsitikinimų grupės, kurios labiausiai susijusios su sveikatai nepalankiu elgesiu, – tai kompensaciniai įsitikinimai dėl sveikatai žalingų medžiagų vartojimo (β=0,333, p=0,001) ir svorio reguliavimo (β=0,212, p=0,004). Šiose srityse labiausiai tikėtinos klaidingos žinios ir žemas saviefektyvumas. Išvada. Paauglių labiau išreikštas sveikatai nepalankus elgesys siejasi su stipriau išreikštu agresyvumu ir tvirtesniais kompensaciniais sveikatos įsitikinimais, šie ryšiai skiriasi priklausomai nuo demografinių veiksnių.Sveikatai nepalankesnį elgesį prognozuoja blogesnis sveikatos vertinimas, žemesni pažangumo rodikliai, labiau išreikštas agresyvumas ir stipresni kompensaciniai sveikatos įsitikinimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Agresyvumas; Kompensaciniai sveikatos įsitikinimai; Paaugliai; Sveikatai nepalankus elgesys; Sveikatai nepalankus elgesys: agresyvumas: kompensaciniai sveikatos įsitikinimai; Adolescents; Aggressiveness; Compensatory health beliefs; Health risk behaviour.

ENThe aim of the research is to establish the connection between the health risk behaviour of 16-18 years old adolescents with aggressiveness and compensatory health beliefs. Material and methods used for the research. There were a total of 277 subjects in the research: 137 boys and 140 girls. In order to evaluate the health risk behaviour of the adolescents, Leah A. Irish Health Risk Behaviours Inventory, 2011, was used. There were a total of four scales of health risk behaviour used in the research: physical inactivity, unhealthy diet, cigarette smoking and alcohol use. For the assessment of aggression, the Buss–Perry Aggression Questionnaire, 1992, was used. A total of three scales of aggression were used: physical aggression, anger and hostility. In order to evaluate the compensatory health beliefs, Compensatory Health Beliefs Scale, 2004, composed by B. Knäuper, M. Rabiau, O. Cohen and N. Patriciu, was used. The research used three scales: substance use, eating / sleeping habits and weight regulation. The results show that the input of the compensatory health beliefs (β=0,293, p=0,001) to the prediction of health risk behaviour was higher than of the aggression (β=0,149, p=0,011). Two groups of beliefs were assessed, which were mostly related with the health risk behaviour and that was compensatory beliefs about the substance use (β=0,333, p=0,001) and about the weight regulation (β=0,212, p=0,004). In these two fields the false knowledge and low self-efficacy were the most likely. Conclusion. A more pronounced health risk behaviour of the adolescents was related with a more expressed aggression as well as with a more pronounced compensatory health beliefs. These connections vary depending on the demographic factors. A higher health risk behaviour was predicted by worse health assessment, lower academic performance averages, a more pronounced aggression and a more pronounced compensatory health beliefs. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67038
Updated:
2021-02-24 09:43:43
Metrics:
Views: 39    Downloads: 7
Export: