Mesti rūkyti norintiems asmenims telefonu teikiamų konsultacijų ekonominis vertinimas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mesti rūkyti norintiems asmenims telefonu teikiamų konsultacijų ekonominis vertinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Economic evaluation of a telephone counselling to aid smoking cessation in Lithuania
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2015, Nr. 4 (71), p. 77-84
Keywords:
LT
Ekonominis vertinimas; Rūkymas; Telefoninė pagalba; Visuomenės sveikatos intervencijos.
EN
Cost savings; Public health interventions; Smoking cessation; Telephone counselling.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas. Įvertinti tiesiogiai su rūkymu siejamą 35–64 metų amžiaus grupės asmenų mirtingumą, išreikštą prarastais potencialaus gyvenimo metais, telefonu teikiamos pagalbos norintiesiems mesti rūkyti kaštus ir tikėtiną naudą Lietuvoje. Tyrimo medžiaga ir metodai. Telefonu teikiamos pagalbos rūkyti metantiems asmenims ekonominio efektyvumo vertinimas atliktas apskaičiuojant šios paslaugos einamuosius kaštus ir pirmines paslaugos diegimo investicijas Lietuvoje. Apskaičiuota rūkymo sąlygojama žala Lietuvai iš prarasto produktyvumo kaštų perspektyvos dėl pirmalaikės mirties. Ekonominiam efektyvumui pagrįsti nustatyta, kiek kainuotų kiekvieni papildomai išsaugomi gyvenimo metai, kai 35–64 metų rūkantysis, kuriam buvo suteikta konsultacija, meta rūkyti bent 12 mėnesių. Atsižvelgiant į prieinamus duomenis (riziką numirti nuo rūkymo sąlygojamų ligų, rūkymo paplitimo duomenis) į analizę buvo įtraukti tik darbingo (35–64 m.) amžiaus rūkantys asmenys. Rezultatai. Atliekant ekonominį vertinimą apskaičiuota, kad 2003–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje dėl rūkymo sąlygojamų ligų mirė 19681 35–64 m. amžiaus asmuo. Daugiausia rūkymo sąlygojamų mirčių mūsų šalyje 2003–2013 m. laikotarpiu buvo dėl širdies išeminės ligos (10478 mirties atvejai) bei trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų (4651 mirties atvejis). Rūkymo sąlygojama ekonominė žala Lietuvai vien iš prarandamų produktyvumo kaštų dėl pirmalaikės mirties perspektyvos didžiulė – prarandama 11959 488 EUR per metus. Mūsų šalyje įdiegta telefoninės pagalbos linija kasmet galėtų kainuoti apie 30699 EUR. Kaštai, tenkantys vienam metančiajam rūkyti, palyginti nedideli – 61 EUR, o kaštai, tenkantys vieneriems išsaugomiems gyvenimo metams, – 9 EUR.Įdiegus tokią intervenciją, Lietuvoje prarasto produktyvumo kaštus būtų galima sumažinti apie 13 proc.; vieneriems išsaugotiems gyvenimo metams tektų 442 EUR išsaugoto produktyvumo kaštų. Išvada. Telefoninės pagalbos linija yra veiksminga ir, tikėtina, būtų ekonomiškai naudinga prevencinė priemonė, mažinant rūkymo paplitimą Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENAim. To estimate the smoking attributable mortality between 35–64 age group and to assess the costs of the smoking cessation telephone service "quitline" in Lithuania. Method. The economic effectiveness of telephone counselling was assessed by estimating the cost of investments of quitline for one year in Lithuania. Smoking attributable economic harm to Lithuania was calculated from productivity losses caused by premature death perspective. The cost per life year saved was calculated based on assumptions that smokers at the age of 35–64 get consultations and quit smoking for at least 12 months. The analysis covered smoking persons of working age (35–64 years) only, in relation to available data (relative risk for smoking attributable mortality, data on smoking prevalence). Results. In the period of 2003–2013 in Lithuania 19,681 people at the age of 35–64 have died of the smoking attributable diseases. Within this number ischemic heart diseases (10,478 cases) and tracheal, bronchus and lung cancer (4,651 cases) were the most frequent causes of death. Premature deaths caused by smoking have harmful economic consequences to Lithuania – productivity losses were estimated to cost more than 11,959,488 EUR annually. Quitline in Lithuania would cost about 30,699 EUR per year. The costs of one person who quits smoking are rather small – about 61 EUR, whereas the costs of life year saved are 9 EUR. One year of life saved would have saved 442 EUR productivity costs. Conclusion. The telephone counselling to aid smoking cessation appears to be cost – effective, trying to reduce smoking prevalence in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67035
Updated:
2021-02-24 09:42:29
Metrics:
Views: 4
Export: