Vilniaus psichiatrijos ligoninėse ir skyriuose dirbančių slaugytojų smurto patirtis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus psichiatrijos ligoninėse ir skyriuose dirbančių slaugytojų smurto patirtis
Alternative Title:
Violence against mental health nurses in Vilnius’ psychiatric hospitals and departments
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2015, Nr. 3 (70), p. 58-67
Keywords:
LT
Darbo sąlygos / Working conditions; Psichikos sveikata / Mental health; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – konceptualizuoti slaugytojų, dirbančių psichiatrijos ligoninėse ir psichiatrijos skyriuose, pacientų smurtavimo patyrimą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Kokybinis tyrimas remiantis sisteminės grindžiamosios teorijos (SGT) požiūriu atliktas 2013–2014 m., duomenys rinkti taikant interviu metodą. Interviu dalyvavo 7 slaugytojos, dirbančios Vilniaus miesto psichiatrijos ligoninėse ir psichiatrijos skyriuose. Rezultatai ir išvados. Slaugytojoms dalijantis smurto darbe patirtimi, pagrindinė interviu tema, arba esminė teorijos kategorija, yra pacientų smurto ir galimybių jam kilti kontrolė. Smurto tikėtinumo problemą slaugytojos sprendžia pasikliaudamos realia ir įsivaizduojama pacientų smurto kontrole. Realią kontrolę atskleidė paslaugų teikimo psichiatrijos skyriuje, specialistų komandos tarpusavio santykių ir vidinių slaugytojų išteklių kategorijos, įsivaizduojamą – pacientų smurto „nujautrinimo“ kategorija. Interviu parodė, kad patiriamas smurtas psichiatrijos skyriuose gali būti „normalizuojamas“, tačiau smurto problemą spręsti svarbu dėl saugesnių darbo sąlygų. Rezultatai rodo, kad sprendžiant pacientų smurto problemą psichikos sveikatos slaugytojų darbe gali būti svarbu stiprinti keletą sričių, apibūdintų suformuotoje praktinėje teorijoje, konceptualizavus slaugytojų smurto patyrimą ir (ar) jo tikėtinumą darbe. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pacientų smurtas; Psichikos sveikatos slaugytojai; Sisteminė grindžiamoji teorija; Smurtas darbe; Mental health nurses; Patients violence; Substantive grounded theory; Workplace violence.

ENThe aim of the study – to conceptualize experience of patients’ violence against mental health nurses, who work in psychiatric hospitals and departments. Material and methods. The qualitative research was conducted in 2013–2014. The study was based on Substantive Grounded Theory approach. Semi-structured interviews were conducted for data collection. In the study participated 7 nurses from Vilnius‘ psychiatric hospitals and departments. Results and conclusions. According to the results, the main subject of interviews or the core category of the theory is control of patients’ violence and/or potential threat. Nurses are dealing with the potential threats by maintaining real and imaginary control. Real control is preserved by performing qualified patient care, sustaining social relationships between collegues and relying on inner strengths. Imaginary control is achieved by ignoring the threats from patients or "desensitizing" their violent acts. Research revealed that violence in psychiatric departments may be "normalized", however it is important to ensure safe working environment for nurses. Data shows that violence management may be achieved by strengthening several areas that were described in the theory of nurses’ violence experience and / or the potential threat at their work. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67015
Updated:
2021-02-24 09:35:35
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: