Ignotas Domeika : geologas, mineralogas, kalnų inžinierius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ignotas Domeika: geologas, mineralogas, kalnų inžinierius
Alternative Title:
Ignacy Domeyko: geologist, mineralogist and mining engineer
Editors:
Grigelis, Algimantas, sudarymas, redagavimas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017.
Pages:
725 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Grigelis, Algimantas. Ilgėjosi mūsų miškų ir plačiųjų laukų. — Grigelis, Algimantas. Ignotas Domeika - didysis XIX amžiaus švietėjas ir humanistas. — Krikštopaitis, Juozas Algimantas. Ignotas Domeika - plataus masto asmenybė. — Vujcikas, Zbignevas. Ignotas Domeika - Čilės mokslo apaštalas. — Jofrė, Javier R.. Ignotas Domeika Ancuta - išmintingas žmogus. — Domeyko, Paz. Ignotas Domeika - šeimos žmogus. — Grigelis, Algimantas. Gelumbauskaitė, Leonora Živilė. Ignoto Domeikos protėviai ir ainiai. — Česnulevičius, Algimantas. Grigelis, Algimantas. Ignoto Domeikos studijų metai Vilniaus universitete. — Banionis, Juozas. Ignoto Domeikos matematikos mokslų studijos. — Piročkinas, Arnoldas. Filomatų idėjų šviesa Vilniaus universitete. — Skuodis, Vytautas. Ignotas Domeika filomatų veikloje Vilniaus universitete. — Grigelis, Algimantas. Pirmoji tremtis Zapolės dvare. — Gaigalas, Algirdas. Emigracija, studijos ir veikla Paryžiuje. — Kabailienė, Meilutė. Pedagogas, švietimo sistemos reformatorius, mokslininkas. — Šviedrys, Romualdas. Orentaitė, Aliucija. Bandymas kurti Čilės mokslinio tyrinėjimo tradiciją. — Motuza, Gediminas. Čilės geologija ir mineralogija Ignoto Domeikos darbuose. — Motuza, Gediminas. Vitkauskas, Vladas. Didžiojo mokslininko ekspedicijų Čilėje keliais. — Česnulevičius, Algimantas. Dvareckas, Vytautas. Ignoto Domeikos gamtotyros ir geografijos idėjos.— Griškaitė, Reda. Ignoto Domeikos knygos "Araukania i jéj mieszkancy" vilnietiškojo leidimo istorija. — Mačionis, Zenonas. Ignotas Domeika - geochemijos pradininkas Čilėje. — Satkūnas, Jonas. Ignoto Domeikos Lenkijos ir Lietuvos geologinis žemėlapis. — Paškevičius, Juozas. Grigelis, Algimantas. Motuza, Gediminas. Ignoto Domeikos mokslo ir praktikos kelias. — Grigelis, Algimantas. Paleontologinės Ignoto Domeikos kolekcijos. — Košovska, Ieva. Volska, Ana. Ignoto Domeikos mineralų kolekcijos Jogailaičių universitete Krokuvoje. — Paulo, Andžėjus. Rynas, Zdislavas Janas. Vujcikas, Zbignevas. Mineraloginės Ignoto Domeikos kolekcijos Čilėje, Prancūzijoje ir Lenkijoje. — Baltrūnas, Valentinas. Ignoto Domeikos tėviškės gamtos istorija. — Grigelis, Algimantas. Ignoto Domeikos keliais nuo Haradzejos iki Žybartauščinos. — Orentaitė, Aliucija. Ignoto Domeikos memuaristikos paminklas Lietuvoje. — Railienė, Birutė. Ignotas Domeika Lietuvos visuomenės akiratyje. — Machnač, Tatjana. Ignotas Domeika Baltarusijos kultūroje. — Grigelis, Algimantas. Ignoto Domeikos rankraštinis ir memuaristinis palikimas. — Grigelis, Algimantas. Paminklinės kapavietės LDK žemėse.
Keywords:
LT
Ignotas Domeika (Ignacy Domeyko); 1802–1889; Mokslo istorija; Mineralogijos istorija; Geologijos istorija; Memuaristika; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Čilės universitetas.
EN
Ignacy Domeyko (1802–1889); Science history; History of mineralogy; Geology history; Memoiristics; University of Chile.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga yra skirta 215-osioms mokslininko Ignoto Domeikos gimimo metinėms paminėti. Joje atskleidžiami naujausi Ignoto Domeikos biografijos puslapiai, sąsajos su Vilniumi, jo šeimos istorija, iškeliami jo asmenybės bruožai – patriotizmas, altruizmas, tikėjimas. Knygoje surinkti daugelio autorių atsiminimai, aprašoma mokslinė Ignoto Domeikos veikla, išsakomos naujos mintys apie jo asmenybės bruožus, pateikiama daug originalių duomenų iš Vilniaus archyvų, iki šiol dar neskelbtų dokumentų, retų istorinių portretų ir nuotraukų. [Leidėjo anotacija]

ENThis book is dedicated to commemorate the 215th birth anniversary of the scientist Ignacy Domeyko. It discloses the most recent, previously unknown pages of Ignacy Domeyko’s biography, his connections with Vilnius, the history of his family and certain character traits of his – the man’s patriotism, altruism and faith. The book holds a collection of the memories of many authors and describes the scientific activities of Ignacy Domeyko. The personality of the noted scientist is described in a new light, supplemented by many original documents found in archives in Vilnius, previously unpublished writings, rare historical portraits and photographs. [Publisher annotation]

ISBN:
9786094598524; 9786094598517 (elektroninis)
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67008
Updated:
2019-03-05 11:21:50
Metrics:
Views: 3
Export: