Vienos vaikus auginančios motinos ir tarpgeneracinės paramos modeliai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vienos vaikus auginančios motinos ir tarpgeneracinės paramos modeliai Lietuvoje
Alternative Title:
Single-mother families and models of intergenerational support in Lithuania
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2017, Nr. 8 (1), p. 35-53
Keywords:
LT
Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiuo straipsniu siekta atskleisti tarpgeneracinės paramos modelius Lietuvoje ir jų svarbą vienišų motinų šeimoms po skyrybų arba partnerystės nutraukimo. Tyrimo rezultatai parodė, kad tarpgeneracinės paramos modeliai yra orientuoti į vaikų priežiūros paslaugas, materialinius resursus, instrumentinę ir emocinę pagalbą. Tarpgeneracinė parama skatina vienišas motinas aktyviau dalyvauti darbo rinkoje ir garantuoti nuolatines pajamas šeimai. Žemesnio išsilavinimo vienišos motinos sunkiau verčiasi materialiai, jų nepriteklius sumažina finansinė tėvų parama. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekonominis pažeidžiamumas; Tarpgeneracinės paramos modeliai; Vienų motinų su vaikais šeimos; Economic vulnerability; Intergenerational support models; Single mother families.

ENThe purpose of this paper is to analyze integenerational support models in Lithu¬ania that significanty affect single mother families after divorce or separation. The research results demonstrate that intergenerational support models are oriented to childcare, provision of the material resources, instrumental and emotional support. Intergenerational support in childcare encourages single mothers participate more actively in the labor market and secure the regular income for their families. Parents’ financial support of single mothers who are lower educated, live in the poor material conditions and receive social benefits helps them reduce their material deprivation and improve their living conditions. Key words: single mother families, intergenerational support models, economic vulnerability. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8777.8.1.2
ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Tarpgeneracinė parama apsirūpinant būstu Lietuvoje / Rasa Indriliūnaitė. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2019, Nr.10 (2), p. 107-125.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67000
Updated:
2020-07-28 20:26:10
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: