Matematinė linkmė ekonomikos teorijų raidoje

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMatematinė linkmė ekonomikos teorijų raidoje
Kita antraštė
  • Mathematical Dimension in the Development of Economic Theories
  • Mathematical Direction in the development of economic theories
Autoriai
LeidinyjeLietuvos statistikos darbai . 2005, 43, p. 57-74
Reikšminiai žodžiai
LTEkonomika, matematinė; Raida
ENMathematical economics; Development
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnio tyrimo objektas – ekonominių teorijų ir tyrimo matematizavimo raidos istorija. Bandoma nustatyti, kaip tobulėjo ekonominis mąstymas vis geriau įvaldant matematinius metodus ir modelius. Norima pagrįsti teiginį: matematikos taikymas ekonomikos teorijoje efektyvus tik tuomet, kai organiškai susilieja kiekybinė ir kokybinė analizė, dedukciniai ir indukciniai samprotavimai ir įrodinėjimai. Autoriai gina tezę: matematinis skalpelis ekonominiuose tyrimuose efektyvus tik tuomet, kai ekonominė teorija, gauta istoriniais, lyginamaisiais metodais, nesupriešinama su matematine ekonomika, ekonometrika. Straipsnyje suformuluotos šios išvados: 1. matematinės ekonomikos susiformavimas iš esmės pagilino ekonomikos teorijų tikslumą, išsamumą, pragmatiškumą. 2. ekonometrija – ekonomikos mokslų dalis. Jos teorija turi būti plėtojama statistinius matematinius metodus organiškai susiejant su ekonomikos teorija. 3. teorinė ekonominė analizė – tai ir yra matematinė ekonomika. Pastaroji virsta matematika, jei joje nėra esminių sąsajų su ekonomikos teorija, ūkine gyvenimo praktika. 4. taikomieji ekonominiai tyrimai – matematinių metodų ir modelių taikymo pratybų laukas, kur susilieja ekonominė teorija, matematiniai įrodinėjimai, statistiniai skaičiavimai. 5. įvairūs ekonominiai modeliai reikalauja, kad juos sudarant nebūtų pamirštas ekonominės realybės pažinimas.

ENThe subject of research of the article is the history of development of economic theories and research mathematisation. It attempts to determine the enhancement of economic thinking against increasingly better mastery of mathematical methods and models. It tries to substantiate the statement that application of mathematics in economic theories is efficient only if there is an organic symbiosis of quantitative and qualitative analyses, deductive and inductive assumptions and substantiations. The authors defended the thesis that a mathematical scalpel is efficient in economic research only provided that economic theory derived from historical and comparative methods is not confronted with mathematical economic and econometrics. The article arrived at the following conclusions: 1. Development of mathematical economics has in principle deepened the precision, completeness and pragmatism of economic theories; 2. Econometrics is part and parcel of economic science. Its theory shall be developed by means of organic symbiosis of statistical-mathematical methods and economic theory; 3. Theoretical economic analysis is nothing but a mathematical theory. The latter becomes pure mathematics if it is devoid of any substantial links with economic theory and practical aspects of economic life. 4. Applied economic research is an exercise field for mathematical methods and models, where economic theory, mathematical substantiation and statistical calculations meet; Various economic models require awareness of economic reality.

ISSN1392-642X
Mokslo sritisEkonomika / Economics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/67
Atnaujinta2020-03-03 17:06:47
Metrika Peržiūros: 4