[Plečkaitininkai] : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
[Plečkaitininkai]: recenzija
In the Journal:
Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [Studies into the History of Russia and Central-Eastern Europe]. 2002, t. 37, p. 227-229
Recenzuojama knyga: Plečkaitininkai / Ričardas Čepas [2000]. 273 p.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Ričardo Čepo monografija „Plečkaitininkai“ (Vilnius, 2000), kurioje aprašoma plečkaitininkų organizacijos veikla nuo jos susikūrimo iki galutinio žlugimo. Recenzijos autorius glaustai pristato recenzuojamos knygos pagrindinius argumentus, autorių, lygina analizuojamą kūrinį su istorine literatūra analogiškomis temomis, svarsto knygoje išdėstytų argumentų teigiamas bei neigiamas puses. Recenzijoje konstatuojamas faktografinis knygos apie plečkaitininkus pobūdis, pažymima, kad knygoje pateikta gana plati padėties po karinio perversmo panorama, knyga kruopščiai parengta, jos geras dokumentinis pagrindas, tačiau kartais galima pasigesti kritiškesnio požiūrio į šaltinius.Reikšminiai žodžiai: Jeronimas Plečkaitis, Tarpukario Lietuva, Lietuvos politikai, Tarpukario Lietuvos politika; Plečkaitininkai; Ričardas Čepas; Jeronimas Plečkaitis, Interwar Lithuania, Lithuanian Politicians, Politics in Interwar Lithuania; Pečkaitininkai; Plečkaitists; Ričardas Čepas.

ISSN:
1230-5057; 2353-6403
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66999
Updated:
2020-01-27 10:13:44
Metrics:
Views: 19
Export: