"Kritiški piliečiai"? : posovietinės jaunimo kartos požiūris į demokratiją, politiką ir sovietinę praeitį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Kritiški piliečiai"?: posovietinės jaunimo kartos požiūris į demokratiją, politiką ir sovietinę praeitį
Alternative Title:
"Critical citizens"?: post-soviet youth’s attitudes towards democracy, politics and the soviet past
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2016, Nr. 7 (2), p. 31-47
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Demokratijos vertinimas; Jaunimas; Politika; Posovietinė karta; Sovietmetis; Sovietmečio vertinimas; Attitudes to Soviet times; Democracy; Politics; Post-Soviet generation, attitudes to democracy; Soviet times; Youth.
Keywords:
LT
Demokratijos vertinimas; Jaunimas / Youth; Politika / Politics; Politinė ideologija / Political ideology; Posovietinė karta.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis rezultatais kokybinio tyrimo, skirto išsiaiškinti, kokia yra posovietinės jaunimo kartos gyvenimo sovietiniais metais samprata, analizuojamas jaunimo požiūris į demokratiją, į save kaip piliečius ir politiką. Aptariant Lietuvoje ir užsienyje atliktų jaunimo politinei elgsenai skirtų tyrimų rezultatus bandoma atsakyti ir į klausimą, ar jaunoji posovietinė karta, neturinti arba išsaugojusi tik nedaugelį prisiminimų apie gyvenimą sovietmečiu, vis dėlto, yra pilietiškesnė ir palankiau žiūri į demokratiją negu vyresnės kartos atstovai. Parodoma, kad jauni žmonės kritiškai vertina dabartinę demokratijos ir politikos būklę šalyje, didelę dalį šiandieninių problemų priskirdami Lietuvos nedemokratinei praeičiai. Su sava, jaunąja posovietine karta siejamos didelės viltys manant, kad vykstant kartų kaitai gerės demokratijos kokybė, politikoje įsitvirtins kitos vertybės, pasikeis politinė kultūra. Šie viltingi teiginiai straipsnyje priešinami faktiniams duomenims, išryškinant tarp jų esančius skirtumus. [Iš leidinio]

ENThe article based on the results of a qualitative study of the post-Soviet young generation’s perceptions of life in the Soviet Union analyzes the youth’s attitudes to democracy, themselves as Lithuanian citizens, and politics. Supplementing the results of the research conducted in Lithuania and abroad on young people’s political behavior, the article answers the question whether the younger people of post-Soviet generation who have none or very few memories of life in the Soviet period are more spiritual and look at democracy more favorably than the older generation. The article demonstrates that young people are critical of the current democratic and political situation in the country and believe that a large part of the current problems in Lithuania results from the undemocratic past. They have high hopes associated with their own post-Soviet generation in assuming that with the change of generations the quality of democracy will improve, different values will prevail in politics and the political culture will change. In the article, these hopes are juxtaposed with the actual data that highlights major contradictions between the reality and its perceptions. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8777.7.2.2
ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Youth civic participation in the south Baltic region. Example of Lithuania, Poland and Sweden / Krystyna Gomółka, Izabela Borucińska, Rimantas Stašys, Remigijus Civinskas. Warsaw : Poltext, 2020. 288 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66991
Updated:
2020-07-28 20:26:11
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: