Socialinės globos ir reabilitacijos įstaigų darbuotojų pasirengimas keisti gyvensenos įpročius: sąsajos su rūkymu ir alkoholio vartojimu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės globos ir reabilitacijos įstaigų darbuotojų pasirengimas keisti gyvensenos įpročius: sąsajos su rūkymu ir alkoholio vartojimu
Alternative Title:
Readiness to change lifestyle habits of social care and rehabilitation workers: links to their smoking and alcohol consumption habits
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2015, Nr. 2 (69), p. 56-63
Keywords:
LT
Socialinės problemos / Social problems; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti socialinės globos ir reabilitacijos įstaigų darbuotojų pasirengimą keisti gyvensenos įpročius priklausomai nuo jų rūkymo ir alkoholio vartojimo. Medžiaga ir metodai. Apklausta 130 socialinės globos ir reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų. Apklaustųjų amžius – nuo 20 iki 68 metų. Atlikta anoniminė anketinė apklausa taikant specialiai sukurtą anketą. Rezultatai atskleidė, kad 16,7 proc. apklausos dalyvių rūko, 75,2 proc. – vartoja alkoholį. Net 75,8 proc. alkoholį vartojančių respondentų prisipažino, kad rečiau ar dažniau jie suvartoja 6 ir daugiau standartinius alkoholio vienetus vienu metu. Tai leidžia teigti, kad dalies respondentų gyvensena nėra tinkama, todėl sveikos gyvensenos stiprinimas jiems turėtų būti aktuali problema. Tačiau nustatyta, kad daugiau kaip pusė apklausos dalyvių neketina keisti savo gyvenimo būdo: 6,7 proc. tiriamųjų nesidomi šiuo klausimu ir 47,5 proc. respondentų savo gyvenimo būdą laiko pakankamai sveiku. Keisti savo elgesio nesirengia 42,1 proc. rūkančių tiriamųjų, daugiau nei pusė respondentų, kurie alkoholį vartoja kartą ar daugiau kartų per savaitę, pusė respondentų, alkoholį vartojančių rečiau nei kartą per savaitę, taip pat beveik pusė 6 ir daugiau standartinius alkoholinio vienetus vienu metu išgeriančių tiriamųjų. Išvada. Tyrime dalyvavusių socialinės globos ir reabilitacijos įstaigų darbuotojų rūkymas ir žalingo alkoholio kiekio vartojimas vieno gėrimo epizodo metu nėra susiję su darbuotojų pasirengimu keisti savo gyvensenos įpročius. Net ir rūkydami bei dažnai ir dideliais kiekiais vartodami alkoholį nemaža dalis darbuotojų mano, kad gyvena sveikai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alkoholio; Pasirengimas keisti savo elgesį; Rūkymas; Sveikatos stiprinimas darbo vietoje; Vartojimas; Alcohol consumption; Readiness to change ones behavior; Smoking; Workplace health promotion.

ENThe aim of the study was to explore readiness to change lifestyle habits of social care and rehabilitation workers according to their smoking and alcohol consumption habits. Material and methods. 130 respondents were surveyed within social care and rehabilitation institutions. Participants were 20–68 years old. Anonymous survey was conducted using a questionnaire, which was designed for the study. The results of the survey revealed that 16.7 % of the respondents smoke and 75.2 % drink alcohol. 75.8 % of participants, who drink alcohol, answered that more or less frequently they consume 6 or more standard alcoholic drink units at one time. This finding shows that part of the workers practice inadequate lifestyle, therefore promotion of healthy lifestyles should be a relevant topic to them. However, more than half of the respondents do not consider changing their lifestyle: 6.7 % are not interested in making such changes and 47.5 % consider their lifestyle habits to be so healthy, that they have no reason to start making changes. Among the participants, who do not intend changing their behavior, 42.1 % are smoking, more than half are consuming alcohol once or more per week, half are consuming alcohol less than once per week, and almost half are taking 6 or more standard alcoholic drink units at one time. Conclusion. Smoking and consuming of detrimental amounts of alcoholic drink units at one time are not related to readiness to change lifestyle habits of social care and rehabilitation workers, who participated in the study. Many workers think they live healthily even when they smoke and consume alcohol in large amounts. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66985
Updated:
2021-02-24 09:33:55
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: