Gydytojų ir slaugytojų požiūris į komandinį darbą Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gydytojų ir slaugytojų požiūris į komandinį darbą Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninėse
Alternative Title:
Attitudes of physicians and nurses attitudes towards teamwork in general hospitals of Lithuania
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2015, Nr. 2 (69), p. 48-55
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gydytojo ir slaugytojo bendravimas; Komandinis darbas; Ligoninė; Pacientų sauga; Hospital; Patient safety; Physician-nurse communication; Teamwork.
Keywords:
LT
Sveikata / Health; Sveikatos priežiūra / Health care.
Summary / Abstract:

LTTikslas – įvertinti Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninėse dirbančių asmens sveikatos priežiūros specialistų požiūrį į komandinį darbą. Tyrimo medžiaga ir metodai. 2014 m. birželio–gruodžio mėn. atliktame tyrime taikant anketinės apklausos metodą dalyvavo 731 asmens sveikatos priežiūros specialistas (gydytojai ir slaugytojai), dirbantys 15 bendrojo pobūdžio ligoninių: 4 respublikinėse, 4 regioninėse ir 7 rajoninėse. Tyrimo rezultatai. Dauguma respondentų (92,6 proc.) teigė žinantys, kas vadinama komandiniu darbu, ir beveik visi (94,5 proc.) tyrimo dalyviai sutiko, kad jiems patinka dirbti komandoje. Reikšmingai dažniau gydytojai (83,8 proc.) negu slaugytojai (67,8 proc.) mano, kad gydytojai ir slaugytojai dirba kaip koordinuota komanda. Kad gydytojai savo nuomonę gali atvirai išsakyti slaugytojoms, pritarė 83,9 proc. respondentų, o kad slaugytojos gydytojams – pritarė vos daugiau nei pusė (56,3 proc.) tyrimo dalyvių. Reikšmingai dažniau gydytojai, dirbantys regiono ir rajono lygmens ligoninėse (atitinkamai 98,2 proc. ir 98,8 proc.), žino, už ką yra atsakingi, lyginant su respublikinėse ligoninėse (84,7 proc.) (p = 0,001) dirbančiais jų kolegomis. Išvados. Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninėse nustatyti reikšmingi skirtumai tarp gydytojų ir slaugytojų nuomonių vertinant komandinį darbą ir bendravimą. Respondentų nuomonė skyrėsi priklausomai nuo užimamų pareigų, amžiaus ir ligoninės, kurioje dirba, lygmens. [Iš leidinio]

ENAim of the study was to evaluate the attitude of physicians and nurses towards teamwork in general hospitals of Lithuania. Material and methods. 731 health care professionals employed in 4 republic, 4 region and 7 district-level hospital took part in the anonymous survey which was performed in 2014. Results. Majority of respondents (92.6 %) knew what is teamwork and almost everybody (94.5 %) agreed that they like working in a team. Significantly more physicians (83.8 %) compare to nurses (67.8 %) thought that physicians and nurses work in a coordinated team. 83.9 % of the respondents agreed that physicians can openly express their opinion to nurses, while vice versa - nurses to physicians - endorsed by 56.3 % of the respondents. Physicians employed in regional and district hospitals suggested being better informed about their responsibilities as compared to those employed at republic hospitals (98.2 %; 98.8 % and 84.7 % respectively, p<0.05). Conclusions. Considerable differences in the approach to teamwork and communication of physicians and nurses in Lithuania general hospitals was identified. Opinions differed depending on the respondent’s age, position in a hospital and hospital level. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66984
Updated:
2022-11-28 09:24:35
Metrics:
Views: 65    Downloads: 3
Export: