Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje politinis dalyvavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje politinis dalyvavimas
Alternative Title:
Political participation of the Polish national minority in Lithuania
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2015, Nr. 6 (1), p. 71-89
Keywords:
LT
Šalčininkai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTRemiantis kokybinio tyrimo interviu (N = 30) bei kiekybinio tyrimo apklausų (N = 411), atliktų 2012–2014 m. Vilniaus mieste bei Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, duomenimis straipsnyje1 analizuojamas lenkų tautinės mažumos, gyvenančios Lietuvoje, politinis dalyvavimas šiais aspektais: domėjimasis politika; rinkimų, vykstančių Lietuvoje, preferencija pagal svarbumą; Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovavimo lenkų tautinės mažumos interesams vertinimas; motyvai, skatinantys Lietuvos lenkus palaikyti ir rinkti Lietuvos lenkų rinkimų akciją; Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijos vertinimas; kitos „lenkiškos“ partijos poreikis. Tyrimų rezultatai rodo, kad lenkų tautinė mažuma labiausiai domisi Lietuvos valstybės politika, susijusia su jai aktualiais klausimais: seka ir vertina Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijos veiklą ir tai, kaip ši koalicija atstovauja Lietuvos tautinių mažumų interesams. Ji aiškiai motyvuoja ir konkrečiai paaiškina savo pasirinkimą, balsuojant už Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koaliciją, turi aiškią vyraujančią nuomonę dėl to, kad kita „lenkiška“ partija nereikalinga. Remiantis šio tyrimo rezultatais galima teigti, kad Lietuvoje gyvenančių lenkų tautinė mažuma politinį dalyvavimą supranta siaurąja prasme, t. y. tik kaip domėjimąsi politika ir dalyvavimą rinkimuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lenkų tautinė mažuma Lietuvoje; Politinio dalyvavimo formos; Politinis aktyvumas; Politinis dalyvavimas; Forms of political participation; Polish minority in Lithuania; Political activity; Political participation.

ENThis article presents a small part of the data of the “Research of the Identity of the Polish minority in Lithuania” funded by the Lithuanian Science Council. Based on the data gathered from the qualitative research interviews (N = 30) and the quantitative research surveys (N = 411), both conducted during 2012–2013 in Vilnius, the districts of Vilnius and Šalčininkai, the article analyses the political participation and involvement into politics of the Polish minority in Lithuania. It examines these criteria: their interest in political activities and politics in general; their preferences of political elections in Lithuania rated by their importance; their evaluation of the representation of the Polish minority’s interests by the political party “Electoral Action of Poles in Lithuania”; motives which promote members of the Polish minority to support and vote for the political party “Electoral Action of Poles in Lithuania”; the assessment of the coalition of the political party “Electoral Action of Poles in Lithuania” and the political party “Russian Alliance”; the necessity of having another “Polish” political party.The study shows that members of the Polish minority are greatly interested in politics of Lithuania when the political issues are closely related to the Polish minority: Poles tend to particularly follow the activities of the coalition of the political parties “The Electoral Action of Poles in Lithuania” and “Russian Alliance” and the ways in which this coalition represents the interest of ethnic minorities in Lithuania. The respondents clearly motivate and thoroughly explain their preferences in voting for the coalition. The data also proves the predominance of an opinion that another “Polish” political party is not necessary. It may be assumed that members of the Polish minority understand political participation in a narrow sense, i. e. as being only interested in politics and participation in the elections. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8777.6.1.5
ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66963
Updated:
2020-07-28 20:26:12
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: