Ko nereikėjo daryti tarpukariu ir kas šiuolaikinėje Lietuvoje padaryta teisingai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ko nereikėjo daryti tarpukariu ir kas šiuolaikinėje Lietuvoje padaryta teisingai: recenzija
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2014, Nr. 5 (3), p. 171-178
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antroji Lietuvos Respublika; Dabartis; Lietuvos Respublika; Pirmoji Lietuvos Respublika; Tarpukaris; Zenonas Norkus; First Republic of Lithuania; Interwar; Lithuania; Republic of Lithuania; Second Republic of Lithuania; The present; Zenonas Norkus.
Keywords:
LT
Zenonas Norkus. Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai : kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Zenono Norkaus monografija „Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai. Kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu“ (2014 m.). Konstatuojama, jog knygą sudėtinga recenzuoti, nes tai tarpdalykinis tyrimas, apimantis sociologijos, istorijos, ekonomikos, demografijos, statistikos ir politologijos perspektyvas bei gausius empirinius šių disciplinų duomenis. Ši medžiaga leido Z. Norkui sukurti įtikinamą tarpukario ir šiuolaikinės Lietuvos ekonominį, socialinį ir politinį palyginimą plačiame Europos valstybių kontekste. Pabrėžiama, jog monografija toliau plėtoja ankstesnėse knygose atliktus istorinės sociologijos tyrinėjimus apie Rytų ir Vidurio Europos valstybių pereigas iš komunizmo į kapitalizmą ir naudojasi jau išbandytais teoriniais modeliais. Aptarus knygos vertingumą ir inovatyvumą pastebima, jog autorius labai gerbia skaitytoją, todėl pateikia papildomos ir daug informacijos apie teorinius modeliavimus, kas labai išplečia tekstą ir jį skaityti tampa sunkiau. Kita vertus, pagiriamas Z. Norkaus rašymo stilius, kuriame daugėja metaforų, šmaikštumo ir ironijos. Išsakoma pastaba dėl suabsoliutintos tarpukario Lietuvos kalbant apie šiandienę mūsų šalies raidą ir siūloma kalbėti apie bendresnį politinį ir kultūrinį kontekstą, kurio vaidmuo taip pat svarbus atsikuriant valstybėms. Recenzija baigiama pasiūlymu autoriui imtis egzistencinių šios dienos klausimų apie visuomenėje vykstančius kultūrinius procesus ir su jais susijusias asmens ir socialines tapatybes nagrinėjimo.

ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66956
Updated:
2020-07-28 20:26:13
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: