Alkoholio vartojimo priežastys ir būdai Lietuvoje : žalos ir neformalaus drausminimo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alkoholio vartojimo priežastys ir būdai Lietuvoje: žalos ir neformalaus drausminimo aspektai
Alternative Title:
Causes and patterns of alcohol consumption in Lithuania: aspects of harm and informal control
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2014, Nr. 5 (3), p. 109-124
Keywords:
LT
Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTPasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis (2014), Lietuvoje suvartojamo alkoholio kiekis vienam gyventojui yra vienas didžiausių pasaulyje. Išgertas alkoholio kiekis siejamas su žala asmeniui, aplinkiniams ir visuomenei. Piktnaudžiavimas alkoholiu prisideda prie socialinės atskirties formavimo. Šio straipsnio tikslas yra ištirti alkoholio vartojimo priežasčių ir būdų įtaką alkoholio keliamai žalai ir neformaliai geriančiųjų kontrolei. Straipsnis remiasi 2014 m. kiekybine Lietuvos suaugusiųjų gyventojų apklausa, atlikta pagal projektą „Socialinė atskirtis ir dalyvavimas pokyčių Lietuvoje“ (VP1-3.1-SMM-07-K )1. Iš viso apklausta 1000 respondentų, iš jų 628 nurodė vartoję alkoholinių gėrimų per paskutinius 12 mėnesių. Kas antras alkoholį vartojantis asmuo geria nesaikingai. Vyrai vartoja alkoholio dažniau nei moterys. Faktorinės analizės būdu identifikuoti lengvabūdiško ir priklausomo alkoholio vartojimo tipai. Lengvabūdiškam vartojimo tipui būdingesni socialumo, emocijų sužadinimo alkoholiu motyvai. Priklausomam alkoholio vartojimo tipui kuriame galima atpažinti priklausomybės alkoholiui ženklus, dominuoja neigiamų emocijų ir problemų sprendimo alkoholiu motyvai. Abu išskirti alkoholio vartojimo tipai koreliuoja su socialinės žalos, susietos su alkoholio vartojimu, rodikliais. Esant priklausomam alkoholio vartojimo tipui, stipresnis žalos geriančiajam, o ne visuomenei koreliacinis ryšys, ypač tarp vyrų. Žalos visuomenei rodiklis stipriau koreliuoja, kai tarp moterų vyrauja priklausomo alkoholio vartojimo tipas, o tarp vyrų – lengvabūdiško vartojimo tipas.Remiantis tiesinės regresinės analizės rezultatais, nustatyta, kad su alkoholio vartojimu susietą socialinę žalą visuomenei prognozuoja abu alkoholio vartojimo tipų kintamieji, tačiau lengvabūdiško alkoholio vartojimo tipas daro gerokai didesnį poveikį nei priklausomo vartojimo tipas. Nors lengvabūdiškas alkoholio vartojimas labiau siejamas su socialine žala visuomenei, neformalus šio tipo alkoholio vartotojų drausminimas yra silpnas, o tarp moterų ir jaunimo nuo 19 iki 29 m. koreliacinio ryšio visai nėra. Kalbant apie priklausomo alkoholio vartojimo tipą vidutinio stiprumo koreliacija nustatyta tik su neformalaus vyrų drausminimo kintamuoju. Neformalus drausminimas intensyvėja geriančiajam senstant. Gauti duomenys leidžia daryti prielaidą, kad lengvabūdiškas alkoholio vartojimas laisvalaikiu, siekiant pozityvių potyrių, yra socialiai priimtinas, o tokio vartojimo nulemta socialinė žala geriančiajam ir visuomenei ignoruojama. Neformalus drausminimas tiesiogiai susietas tik su priklausomo vartotojo tipu, ypač tarp vyrų. Todėl prevencinės priemonės turi būti pritaikytos abiem alkoholio vartotojų tipams, ypač atskleidžiant lengvabūdiško alkoholio vartojimo keliamą žalą. Reikėtų skatinti alternatyvius laisvalaikio nevartojant alkoholio leidimo būdus, kitų ir savęs nežalojančias vyriškumo raiškos formas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alkoholio vartojimas; Alkoholio vartojimo motyvai; Alkoholio vartotojų alkoholio vartojimas; Alkoholio vartotojų tipas; Neformali kontrolė; Su alkoholiu susieta žala; Alcohol related social harm; Alcohol use; Informal control; Motives for alcohol use; Type of alcohol user.

EN[...] The article analyzes the relation between causes and patterns of alcohol consumption, the harm of alcohol and the informal control of drinkers. It is based on the data of a quantitative survey of adult residents of Lithuania conducted in 2014 as a part of the Social Exclusion and Social Participation in Transitional Lithuania project (VP1-3.1-SMM-07-K). In total, 1000 respondents were surveyed, 628 of whom indicated that they consumed alcoholic beverages in the last 12 months. Every other individual who consumed alcohol was involved in binge drinking. Men consumed alcohol more frequently than women. Using factor analysis, two types of alcohol consumption were identified: frivolous and dependent. The motives of sociability and alcoholinduced emotions were characteristic of frivolous consumption. The second type of alcohol use defined as dependent that displayed the signs of alcohol addiction and was dominated by the motives of “solving” problems and negative emotions produced by alcohol. Both identified types of alcohol use correlated with the indicators of social harm done by alcohol consumption. [...] Based on the results of the linear regression analysis, it was determined that both variables of the types of alcohol use predicted alcohol consumption-related social harm to society but the frivolous type had a much greater impact than the dependent type. [...].

DOI:
10.7220/2335-8777.5.3.6
ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Alkoholio vartojimo įpročiai, aplinka ir pasekmės Lietuvoje / Vita Karpuškienė, Aušrytė Rastenienė, Arvydas Liepuonius. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 2019, Nr. 18, p. 59-73.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66953
Updated:
2020-07-28 20:26:13
Metrics:
Views: 53    Downloads: 15
Export: