Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narių požiūris į sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo politiką

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narių požiūris į sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo politiką
Alternative Title:
Attitudes of members of Lithuanian Association of Physicians Executives towards restructuring policy of health care settings and services
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2014, Nr. 4 (67), p. 44-51
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Paslaugos; Restruktūrizavimas; Sveikatos politika; Sveikatos priežiūros; Sveikatos priežiūros įstaiga; Health care services; Health care setting; Health policy; Restructuring.
Keywords:
LT
Prekės ir paslaugos / Goods and services; Restruktūrizavimas; Sveikatos priežiūra / Health care.
EN
Restructuring.
Summary / Abstract:

LTTikslas – įvertinti Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narių požiūrį į teigiamus ir neigiamus sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo politikos aspektus 2003–2011 m. Tyrimo medžiaga ir metodai. 2012 m. anonimiškai apklausti Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos nariai, jiems užduodant du atvirus klausimus apie teigiamus ir neigiamus struktūrinės reformos pokyčius 2003–2011 metais. Išdalytos 85 anketos, grąžinta 77 (atsako dažnis 90,6 proc.). Atviro tipo klausimynuose surinktų duomenų analizei taikytas kokybinės turinio analizės metodas. Tyrimo rezultatai. Gydytojų vadovų nuomone, sveikatos priežiūros valdymo sistemoje įvyko daug teigiamų pokyčių. Teikiamos saugios, kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos, įgyvendinta šeimos gydytojo institucijos plėtra, sveikatos priežiūros įstaigos aprūpintos naujomis technologijomis. Gydytojai vadovai neigiamus paslaugų prieinamumo pokyčius paminėjo daugiausiai kartų. Tyrimas atskleidė gydytojų, slaugytojų stokos problemą, ypač kaimiškuose rajonuose, jų emigraciją, teisinės sveikatos sistemos bazės bei kompensuojamųjų vaistų politikos netobulumą. Išvados. Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos nariai nurodė, kad sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas tapo sudėtingesnis, tačiau teikiamos saugios ir kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos. [Iš leidinio]

ENAim of the study: to assess the attitudes of members of Lithuanian Association of Physicians Executives towards the positive and negative aspects of the restructuring policy of health care settings and services during 2003-2011. Material and methods. The anonymous questionnaires with two open-ended questions on positive and negative changes of structural reform of health care settings and services during the period of 2003-2011 were distributed to members of Lithuanian Association of Physicians Executives in 2012. Out of 85 questionnaires 77 were completed (the response rate 90.6 %). Data analysis was performed by the application of the qualitative content analysis method. Results. Health care managers indicated that system of health care management underwent many positive changes. The health care services are safe and of adequate quality, institution of family physician is growing, and health care settings are equipped with new technologies. Managers most frequently mentioned the negative trends in access to health care. The study revealed the issue of shortage in physicians and nursing staff (especially in rural areas) and their emigration. Legal base of health care system and drugs reimbursement policy are still incomplete. Conclusions. Members of Lithuanian Association of Physicians Executives indicated that access to health care has decreased, however, health care services are safe and of adequate quality. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66934
Updated:
2021-02-24 09:03:34
Metrics:
Views: 17
Export: