Filmai ir vaizdo įrašai kaip religinės praktikos šaltinis : neošamanizmo atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Filmai ir vaizdo įrašai kaip religinės praktikos šaltinis: neošamanizmo atvejis
Alternative Title:
Films and video recordings as sources of construction of a religious practice: the case of neoshamanism
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2014, Nr. 5 (1), p. 85-104
Keywords:
LT
Medijos / Media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti, ar ir kaip neošamanizme įvairaus pobūdžio filmai ir vaizdo įrašai naudojami kaip religinės praktikos šaltiniai. Empirinio tyrimo duomenys leidžia teigti, kad šiuolaikiniai įvairioms neošamanizmo grupėms atstovaujantys neošamanai žiūri, rekomenduoja žiūrėti kitiems ir patys kuria įvairaus pobūdžio filmus ir vaizdo įrašus apie šamanizmą, jį puoselėjančius žmones ir praktikas. Kai kuriais atvejais vaizdo įrašai naudojami kaip alternatyva rašytiniams šaltiniams. Šių vaizdo šaltinių ignoravimas ir knyginių šaltinių akcentavimas neošamanizmo tyrimuose liudija ne apie neošamanų naudojamus šaltinius, o veikiau apie jų tyrėjų nuostatas. Empirinis tyrimas atskleidė, kad neošamanų žiūrimi filmai ir vaizdo įrašai yra įvairūs: meniniai filmai, populiarioji dokumentika ir mėgėjiški vaizdo įrašai. Juose atspindėtos daugelio regionų šamaniškos tradicijos, pateikiamos visuotinės daugiakultūrės istorijos interpretacijos, pristatomos įvairios religinės tradicijos ir kitos aktualios temos. Neošamanų žiūrimi ir kuriami filmai bei vaizdo įrašai atskleidžia daug šių religinių ideologijų ir praktikų aspektų: neošamanai domisi iki šiol gyvuojančiomis šamaniškomis kultūromis, sąveikauja su jomis, mano galį jas pažinti geriausiai, bet drauge dažnai siekia ne išorinės imitacijos ir šamanizmą atpažįsta savos Vakarų kultūros apraiškose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Medijos; Neošamanizmas; Religinės praktikos; Vizualinė antropologija; Media; Neoshamanism; Religious practices; Visual anthropology.

ENThis articles aims at determining whether and how films and video recordings of a various nature are used in neoshamanism. Empirical research data prompts the conclusion that contemporary neoshamans watch, recommend to others and themselves produce various films and video recordings about shamanism, about the people who foster it and their practices. In some cases, video recordings are used as an alternative to written sources. The disregard of these video sources and an emphasis on literary sources in studies on neoshamanism does not represent the sources used by neoshamans, but rather reveals the attitudes of their researchers. Empirical research data revealed that the films and video recordings watched by neoshamans are different in nature: they included fictional movies, popular documentaries and homemade video recordings. They present shamanic traditions of many regions, interpretations of global multicultural history, other religious traditions and other relevant topics. The films and video recordings watched and created by neoshamans reveal many aspects of neoshamanic ideologies and practices: neoshamans are interested in shamanic cultures that are still alive, interact with them, and consider themselves as having the best possibility to get to know these cultures; but at the same time filmmakers who have a positive inclination to neoshamanism usually avoid superficial imitations, and identify shamanic elements in manifestations of their own Western culture. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8777.5.1.5
ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66929
Updated:
2020-07-28 20:26:12
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: