Religinės įvairovės reprezentavimas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Religinės įvairovės reprezentavimas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje
Alternative Title:
Representation of religious diversity in Lithuanian online media
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2014, Nr. 5 (1), p. 65-83
Keywords:
LT
Medijos / Media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama religinės įvairovės reprezentavimo Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje problema. Pirmoje straipsnio dalyje aptariama žiniasklaidos įtaka viešosios nuomonės formavimo procese ir religinės įvairovės reprezentavimo problematika žiniasklaidoje. Antroje dalyje nagrinėjama Lietuvos katalikų bažnyčios reprezentacija, įvairių kitų „tradicinių“ ir „netradicinių“ religinių bendruomenių bei naujųjų religinių judėjimų žiniasklaidos kuriamas paveikslas. Remiantis empirinio tyrimo duomenimis, galima teigti, kad Lietuvoje populiarioje internetinėje žiniasklaidoje labai dažnai publikuojami religinės tematikos straipsniai, kuriuose trūksta analitiškumo ir pagrįstos argumentacijos. Taip pat tyrimo rezultatai parodė, kad pasirinkti internetiniai naujienų portalai dalyvauja vyraujančios religinės bendruomenės, kuri skleidžia dominuojančias religines vertybes, nuostatas ir palaiko religinės hegemonijos procesą, reprezentacinėje politikoje. Įvairios naujųjų religinių judėjimų ir kitų „netradicinių“ religinių bendruomenių reprezentacijos dažniausiai yra neigiamos, stereotipizuojančios ir kupinos subjektyvių vertinimų bei argumentacijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Delfi.lt; Lrytas.lt; Religinė įvairovė; Religinės bendruomenės; Religinės bendruomenės Lietuvoje; Reprezentacija; Žiniasklaida; Žiniasklaidos vaidmuo; Lithuania; Mnedia; Religious communities; Religious communities in Lithuania; Religious diversity; Representation; Role of media.

ENThis paper analyzes the issue of the representation of religious diversity in Lithuanian online media. The first part of the article represents the media’s influence on the formation of public opinion. Also, it describes the most important issues of religious diversity representation in the media. The second part reveals the aspects of media representations of the Lithuanian Catholic Church, other traditional and non-traditional religious communities, and new religious movements. According to the empirical data, it can be stated that very popular online media in Lithuania frequently presents information that is negative, stereotypical and lacks objectivity about various issues related to religious diversity. The empirical data also showed that the analyzed online news portals are in favor of mainstream religious community representational politics that spread dominant religious values, attitudes and contribute to the existence of religious hegemony. However, representations of various new religious movements and other non-traditional religious communities are mostly negative, stereotypical and full of subjective judgments and argumentation. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8777.5.1.4
ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66928
Updated:
2020-07-28 20:26:12
Metrics:
Views: 36    Downloads: 3
Export: