Alternatyvaus religingumo raiška pokomunistinėse visuomenėse : naujieji religiniai, Naujojo amžiaus ir gamtinio dvasingumo judėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyvaus religingumo raiška pokomunistinėse visuomenėse: naujieji religiniai, Naujojo amžiaus ir gamtinio dvasingumo judėjimai
Alternative Title:
Manifestation of alternative religiosity in post- communist societies: new religious, New Age and nature-based spirituality movements
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2014, Nr. 5 (1), p. 25-43
Keywords:
LT
Judėjimai / Movements.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama šiuolaikinių dvasingumo paieškų, darančių įtaką sociokultūrinių alternatyvų formavimuisi ir paplitimui, specifika pokomunistiniame Rytų ir Vidurio Europos regione. Jame nagrinėjami su individualumu ir subkultūriškumu siejami alternatyvūs religiniai judėjimai, kuriuos veikia socialinės kaitos ir religijos įvairėjimo procesai. Darbe analizuojamos alternatyvių religinių judėjimų atsiradimo priežastys, kryptys ir paplitimas, nagrinėjamos naujųjų religinių judėjimų, Naujojo amžiaus ir gamtinio dvasingumo judėjimų išraiškos pokomunistinėse visuomenėse. Autorė teigia, kad po trumpo „tradicinės“ religijos suaktyvėjimo Rytų ir Vidurio Europoje nepriklausomybės atgavimo laikotarpio pradžioje su sociokultūrine alternatyva siejami religiniai procesai šiame regione plėtojasi ta pačia linkme kaip ir tokio pobūdžio religiniai procesai Vakaruose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alternatyvūs religiniai judėjimai; Gamtinio dvasingumo judėjimai; Naujasis amžius; Naujieji religiniai judėjimai; Pokomunistinės visuomenės; Alternative religious movements; Ew Age, nature-based spirituality movements; Nature-based spirituality movements; New Age; New religious movements; Post-communist societies.

ENThe specifics of the contemporary search for spirituality that influences the formation and spread of sociocultural alternatives in the post-communist Eastern and Central European region is discussed in the article. Alternative religious movements related to individuality and subcultural features influenced by the processes of social change and religious diversification are also discussed here. The reasons behind the origin, trends and prevalence of alternative religious movements, the manifestations of new religious movements, New Age and nature-based spirituality movements in post-communist societies are analysed in the work. The author claims that after the short revival of “traditional” religion in Eastern and Central Europe in the beginning of the period of regaining independence, religious processes related to sociocultural alternatives in this region are developing in the same direction as religious processes of a similar character in the West. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8777.5.1.2
ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66926
Updated:
2020-07-28 20:26:13
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: