What are the novelties of the new Code of Civil Procedure of Lithuania?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
What are the novelties of the new Code of Civil Procedure of Lithuania?
In the Journal:
Revista de processo. 2006, t. 31: 134, p. 143-156
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Civilinio proceso kodeksas; Naujovės; Code of civil procedure; Novelties.
Keywords:
LT
Naujovės; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos kai kurios teisinio reguliavimo naujovės 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse. Nemažai dėmesio skiriama dalyvaujančių byloje asmenų teisėms ir pareigoms, neigiamiems procesinių pareigų nevykdymo padariniams. Kai kurie pokyčiai aiškinami pasitelkiant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Europos Tarybos rekomendacijas, kitus tarptautinius dokumentus. Išryškinamas teismo aktyvumo ir nešališkumo derinimo aspektas. Prognozuojama, ar tinkamai praktikoje bus taikomos naujojo CPK nuostatos, kuriomis siekta įtvirtinti optimalų balansą tarp šalių ir teismo pareigų. Diskutuojama dėl galimybės suteikti teisėjams daugiau diskrecinių galių ir poreikio laikytis įstatymo raidės tam, kad nebūtų paneigta įstatymų leidėjo valia. Kintantis požiūris į teisėjo vaidmenį lemia, kad straipsnyje daug dėmesio skiriama civilinio proceso tikslų ir principų santykio paieškai. Nagrinėjama, kokiais privalumais pasižymi bylos užbaigimas šalims sudarant taikos sutartį, taip pat teismo galios skatinti taikius susitarimus ir jų santykis su poreikiu išsaugoti teismo nešališkumą. Straipsnyje aptariami įstatymo leidėjo ketinimai bei lūkesčiai rengiant ir priimant naująjį Civilinio proceso kodeksą, pateikiamos kai kurios teisės taikymo prognozės. Sekant teismų praktikos pavyzdžiais, siekiama atskleisti Civilinio proceso kodekso nuostatų prasmę bei jų taikymo galimybes. Kartu bandoma atsakyti į klausimą, ar naujovės visumoje teigiamai paveiks asmenų teisių gynybą civiliniame procese, ar pateisins visuomenės lūkesčius. [Iš leidinio]

ENThis article examines certain new features of the Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania which came into effect on 1 January 2003. The main focus is on the rights and responsibilities of those involved in the case who do not perform their responsibilities in accordance with the procedure and the consequences of this. It explains the changes to the European Court of Human Rights and Fundamental Freedoms and the European Council’s recommendations, etc. Apects of court activity and impartial negotiating are exposed. It predicts whether the new statutes applied to the Code of Civil Procedure achieve the optimal balance between the courts and the parties, discusses the opportunities for providing judges with greater discretionary power and the need to continue developing the laws so that their powers are not weakened. Due to the changing view of the role of the judge, the article focuses on the goals of the civil procedure and the search for principles. The article examines what distinguishes cases which result in the parties concluding peaceful agreements and the powers of the court to encourage this and the need for the court to remain impartial. The article discusses changes to the legislation and expectations in preparing and adopting the new Civil Process Code and makes some predictions for its application. Using examples from court practice, the meaning of the statutes of the Civil Process Code are clarified along with the possibilities for applying them. Together, they attempt to answer the question of whether the new additions claim to influence the individual’s legal defence in the civil procedure and whether it will meet society’s expectations.

ISSN:
0100-1981
Subject:
Related Publications:
Kitoks požiūris į nuostolius dėl piktnaudžiavimo civiliniu procesu / Virgilijus Valančius, Aurimas Brazdeikis. Jurisprudencija. 2011, Nr. 18 (4), p. 1467-1484.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6691
Updated:
2013-04-28 16:28:35
Metrics:
Views: 26
Export: