The Protection of procedural rights and guarantees in the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Protection of procedural rights and guarantees in the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania
Alternative Title:
Procesinių teisių ir garantijų apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2015, Nr. 4, p. 268-283
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Civilinis procesas; Konstitucinis teismas; Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas; Procesinės garantijos; Procesinės teisės; Procesinės teisės ir garantijos; Civil procedure; Constitutional Court of the Republic of Lithuania; Constitutional court; Criminal procedure; Procedural guarantees; Procedural rights; Procedural rights and guarantees.
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas; Civilinis procesas; Procesinės garantijos; Procesinės teisės; Procesinės teisės ir garantijos; Socialinės teisės / Social rights; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos asmens teisė į teismą ir procesinės teisės, įtvirtintos LR Konstitucijoje, visų pirma jos 30 straipsnyje nustatyta asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeistos, teisė kreiptis į teismą ir 31 straipsnyje įtvirtintos asmens procesinės teisės, taikomos baudžiamajame procese. Minėtos teisės bei procesinės garantijos ir jų aiškinimas LR Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra lyginama su Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje įtvirtinta teise į teismą ir numatytomis procesinėmis garantijomis, suteikiamomis kiekvienam asmeniui civilinėse ir baudžiamosiose bylose, taip pat su jų aiškinimu Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje. Išnagrinėjus abiejų teismų pozicijas, straipsnyje padaromos atitinkamos išvados apie jų jurisprudencijų atitiktį ar tam tikrus išryškėjusius minėtų teisių ir procesinių garantijų aiškinimo ir taikymo skirtumus. Straipsnyje taip pat aptariama Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika bylose, kuriose buvo naudojamos slaptos sekimo priemonės siekiant užtikrinti Konvencijos 6 straipsnyje numatytą teisę į teisingą procesą, aptariamos lietuviškos pralaimėtos bylos, kartu apibūdinama Konstitucinio Teismo šios srities praktika. Nagrinėjamas apkaltos institutas Konstitucinio Teismo praktikoje ir aptariama teisingo teismo samprata apkaltos procedūrų metu, kartu nurodomi Europos Žmogaus Teisių Teismo standartai Konvencijos 6 straipsnio taikymo/netaikymo klausimais ir teisės į rinkimus, numatytus Pirmojo protokolo 3 straipsnyje, procedūriniai reikalavimai.

ISSN:
1822-4520
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66908
Updated:
2021-03-15 13:54:51
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: