The Renewal of the constitutions in the Baltic states

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Renewal of the constitutions in the Baltic states
Alternative Title:
Baltijos šalių konstitucijų galiojimo atkūrimas
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2015, Nr. 3, p. 133-142
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Tarptautinė teisė / International law; Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Latvijos, Lietuvos ir Estijos konstitucijų galiojimo atkūrimas iširus socialistinei sistemai. Senųjų konstitucijų galiojimo atkūrimas nėra dažnas reiškinys pasaulio praktikoje. Baltijos šalyse senųjų konstitucijų galiojimo atkūrimas turėjo simbolinę ir politinę reikšmę, nes buvo sustiprinta valstybių tęstinumo doktrina ir po transformacijos laikotarpio įteisinta naujoji konstitucinė santvarka. Konstitucijų galiojimo atkūrimas reiškia, kad Baltijos šalys 1990–1991 m. nesukūrė naujų valstybių („antrųjų respublikų“), bet de facto atkūrė savo neteisėtai nutrauktą valstybingumą. Senųjų konstitucijų galiojimo atkūrimas buvo simbolinis reiškinys. Lietuvos ir Estijos konstitucijų kūrėjams šis atkūrimas buvo politinis pamatas, kuriuo remiantis galima kurti naujas konstitucijas. Senųjų konstitucijų galiojimo atkūrimo idėja buvo grindžiama poreikiu stiprinti valstybės tęstinumą ir teisingai, preciziškai atkurti valstybingumą. Tik Latvijoje senosios konstitucijos galiojimo atkūrimas reiškė jos įgyvendinimą praktikoje ir tai, kad nauja konstitucija nebus rengiama. Toks politinis sprendimas patvirtino, kad į teisinę areną grąžinama senoji konstitucija, kurios galiojimas ir taikymas penkiasdešimt metų buvo nutrūkęs. Sprendimas atkurti senosios konstitucijos galiojimą laikytinas unikaliu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltijos šalių konstitucijos; Baltijos šalys (Baltic states); Konstitucija; Konstitucijos atkūrimas; Konstitucijos kūrimas; Konstitucinė teisė; Baltic States; Constitution; Constitutional law; Drafting of the constitution; Renewal of the Constitution; The Baltic states constitutions.

ENThe article examines the restoration of the validity of constitutions of Latvia, Lithuania and Estonia after socialist system collapsed. Restoring the validity of the old constitutions is not a common phenomenon in the world practice. The restoration of the validity of constitutions in the Baltic States had a symbolic and political significance, since the doctrine of the continuity of the states was strenghtened and a new constitutional order was adopted after the transformation period. The restoration of the validity of constitutions means that the Baltic States did not create new states ("second republics") in 1990–1991, but de facto restored their unlawfully terminated statehood. The restoration of the validity of the old constitutions was a symbolic phenomenon. For the creators of the Lithuanian and Estonian constitutions this restoration was a political foundation on the basis of which new constitutions can be created. The idea of restoration of the validity of the old constitutions was based on the need to strengthen the continuity of the state and to restore the statehood correctly, with precision. Only in Latvia the restoration of the old constitution meant its implementation in practice and the fact that the new constitution would not be drawn up. Such political decision confirmed that the old constitution, validity and application of which was terminated for fifty years, is legal again. The decision to restore the validity of the old constitution is considered to be unique.

ISSN:
1822-4520
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66907
Updated:
2021-03-15 13:55:13
Metrics:
Views: 6
Export: