Konstitucinė lygiateisiškumo principo doktrina

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinė lygiateisiškumo principo doktrina
Alternative Title:
Constitutional doctrine of the principle of the equality of rights
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2014, Nr. 1, p. 303-330
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Tarptautiniai santykiai / International relations; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms); Europos Žmogaus Teisių Teismas (European Court of Human Rights); Formalioji lygybė; Konstitucija; Konstitucijos aiškinimas; Konstitucinis Teismas; Konstitucinė jurisprudencija; Lygiateisiškumo principas; Nediskriminavimas; Teisių lygybės principas; Žmogaus teises ir laisves; Constitution; Constitutional Court; Constitutional jurisprudence; European Convention of Human Rights; European Court of Human Rights; Formal equality; Human rights and freedoms; Interpretation of the constitution; Non-diskrimination; Principe of equality of rights; The Principle of the Equality of Rights.

ISSN:
1822-4520
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66900
Updated:
2021-03-15 13:57:13
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: