Morphological, syntactic, and semantic types of converse verbs in Lithuanian

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Morphological, syntactic, and semantic types of converse verbs in Lithuanian
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTPriešingybės yra sujungiamųjų ryšių tipas, tyrinėjamas leksinės semantikos lauke. Nedidelė dalis leksemų sudaro sąveikaujančias priešybių poras. Kiekvienoje kalboje tokių leksemų gali būti nuo 100 iki 300 porų. Atliekant tyrimą, išskirta 300 leksemų porų lietuvių kalboje. Apie 100 leksemų sudaro tipiškų leksemų rinkinį. Iš jų apie 40 leksemų yra rečiau vartojamos. Darbe teigiama, kad leksinių priešybių skaičius kalboje priklauso nuo jos morfosintaktinių savybių: Tam tikros rūšies leksinės priešybės būdingos tik kai kuriose kalbose, o kitų jose natūraliai nėra. Pavyzdžiui, refleksinės priešybės sudaro išskirtinę grupę lietuvių kalboje, tačiau jų neaptinkame anglų kalboje, kurioje tas pats perspektyvos pokytis išreiškiamas gramatinėmis priemonėmis. Tyrimas atskleidžia, kad semantinis požiūris į leksines priešybes yra ribotas, nes priešingos žodžių savybės pirmiausia atsiskleidžia sintaksės lygmenyje. Tai reiškia, kad kriterijai, kurie buvo naudojami apibrėžti semantinėms kategorijoms (sinonimams ar antonimams), yra netinkami nagrinėjant leksines priešybes, kurių tyrimas taip pat apima sintaksinės analizės problemas – sintaksės ir semantikos sąsajas. Priešybių deriniai susiję ir su žodžių tvarka,. Tai rodo, kad leksinės priešybės atlieka svarbų vaidmenį kalbinėje komunikacijoje. Straipsnyje klasifikuojami lietuvių kalbos priešingų veiksmažodžių junginiai, daugiausia dėmesio skiriant jų morfologinėms (formalioms) savybėms, sintaksinių ir semantinių tipų analizei.Reikšminiai žodžiai: Intranzityviniai veiksmažodžiai; Konversyvai; Morfologiniai, sintaksiniai ir semantiniai tipai; Opozicija; Tiesioginė ir netiesioginė opozicija; Valentingumas; Veiksmaždžių poros; Veiksmažodžių valentingumas; Converse verbs; Directional and non-directional opposition; Lithuanian; Morphological, syntactic and semantic types; Opposition; Valency; Verb pairs; Verb valency.

Related Publications:
On so-called converse reflexives in Slavic and Baltic / Axel Holvoet. Zeitschrift fűr Slawistik. 2018, vol. 63, no. 3, p. 373-394.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66869
Updated:
2020-05-25 15:34:38
Metrics:
Views: 18
Export: