Klaipėdos miesto mokinių požiūris į bendraamžių alkoholio vartojimo problemą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos miesto mokinių požiūris į bendraamžių alkoholio vartojimo problemą
Alternative Title:
Self-reported approach of Klaipėda city schoolchildren to alcohol consumption among peers
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2014, Priedas Nr. 1, p. 34-39
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Mokiniai / School students; Socialinės problemos / Social problems; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – atskleisti Klaipėdos miesto mokinių požiūrį į bendraamžių alkoholio vartojimo problemą. Tyrimo medžiaga ir metodai. 2013 m. tirti 504 šešių Klaipėdos miesto mokyklų 16 ir 17 metų amžiaus mokiniai (235 vaikinai ir 269 merginos). Taikyta apklausa raštu. Naudotas chi kvadrato kriterijus ir z testas. Duomenys apdoroti SPSS programos 21 versija. Rezultatai ir išvados. Dauguma (daugiau nei 70 proc.) 16–17 m. mokinių mano, kad alkoholio vartojimas yra labai svarbi ar viena svarbiausių šiuolaikinio jaunimo problemų. Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad dauguma ar net visi jų draugai vartoja alkoholį. Dažniausiai mokiniai alkoholį vartoja per draugų gimtadienius, vakarėlius, įvairių susitikimų su draugais metu, taip pat diskotekose ir kelionių metu. Svarbiausiomis priežastimis, kodėl jaunimas vartoja alkoholį, mokiniai nurodė draugų paskatinimą, madingą laisvalaikio leidimo būdą, alkoholio reklamą ir labai išaugusią alkoholio pasiūlą. Taigi tėvai, visuomenė ir mokyklos administracija turėtų daugiau dėmesio skirti paauglių alkoholio vartojimo prevencijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alkoholio vartojimas; Bendraamžiai; Gyvensena; Mokinia; Mokiniai; Požiūris; Alcohol consumption; Approach; Attitude; Lifestyle; Peers; Schoolchildren.

ENThe aim of the study was to analyze self-reported approach of Klaipėda city schoolchildren to alcohol consumption among peers. The cross-sectional survey was conducted in six schools of Klaipeda city in 2013. In total 504 schoolchildren, aged 16 and 17 years were investigated (253 male and 269 female). For data analysis, SPSS programme (version 21) was used. The study revealed that the majority of schoolchildren aged 16-17 years (70 %) think that alcohol consumption is a serious problem in young people. More than half of the respondents indicated that most or even all of their friends use alcohol. Schoolchildren tend to consume alcohol during the birthdays of friends, at parties, various meetings with friends, in discos, and during travelling. The major reasons why young people consume alcohol, the schoolchildren indicated friends encouragement, trendy way of spending leisure time, alcohol advertising, and greatly increased the supply of alcohol beverages. Society, school community, and parents should pay more attention to prevention of alcohol consumption in young people. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66859
Updated:
2021-02-24 09:01:56
Metrics:
Views: 12
Export: