Józef Ignacy Kraszewski wobec litewskiego i łotewskiego ruchu odrodzenia narodowego w drugiej połowie XIX wieku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Józef Ignacy Kraszewski wobec litewskiego i łotewskiego ruchu odrodzenia narodowego w drugiej połowie XIX wieku
In the Book:
Kraszewski i wiek XIX / idea i układ tomu Jarosław Ławski. Białystok: Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego, 2014. P. 221-236. (Przełomy, Pogranicza : studia literackie ; 12)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Andrius Vištelis-Višteliauskas; Gustavas Manteuffelis (Gustaw Manteuffel); Juozapas Ignotas Kraševskis (Jozef Ignacy Kraszewski); Juozapas Ignotas Kraševskis (Jozef Ignacy Kraszewski); Korespondencija; Latvija (Latvia); Latvių tautinis atgimimas; Lenkų ir lietuvių ryšiai; Lietuvių (latvių) tautinis atgimimas; Tautinis atgimimas; Lietuvos lenkų literatūra, XIX a.; Mikalojus Akelaitis; Motiejus Valančius; Paribys; Sausio sukilimas; Andrius Vištelis-Višteliauskas; Borderland; Correspondence; Gustaw Manteuffel; January uprising; Jozef Ignacy Kraszewski; Latvia; Latvian national rebirth; Lithuanian (Latvian) national revival; Lithuanian national rebirth; Mikalojus Akelaitis; Motiejus Valančius; Polish literature of Lithuania, 19th century; Polish-Lithuanian relations.
Keywords:
LT
Korespondencija; Latvių tautinis atgimimas; Lenkų ir lietuvių ryšiai; Lenkų literatūra / Polish literature; Lietuvių (latvių) tautinis atgimimas; Paribys; Sausio sukilimas; Tautinis atgimimas / National Revival.
Summary / Abstract:

LTXIX a. prasidėjo lietuvių ir latvių tautinio atgimimo judėjimas. Šis judėjimas šiandieninėje Latvijos teritorijoje buvo nukreiptas prieš germanizaciją, o šiandieninėje Lietuvos teritorijoje – prieš polonizaciją, rusifikaciją ir germanizaciją. Lietuvių ir latvių tautinio atgimimo judėjimas XIX a. antroje pusėje ypač domino Juzefą Ignacą Kraševskį, sietiną su lenkiškąja kultūra. Apie Kraševskio susidomėjimą šiuo judėjimu rodo jo visuomeninė-politinė publicistika ir laiškai. Straipsnyje tiriama, kaip Kraševskis vertino lietuvių ir latvių tautinio atgimimo judėjimą. Remiamasi jo laiškais, kūriniais ir kitų autorių darbais. Atlikus tyrimą galima konstatuoti, jog Kraševskiui ypač rūpėjo lenkų civilizacinės įtakos geografinės ribos ir lenkiškosios kultūros įtaka Pabaltijui. Jis palaikė XIX a. tarp lenkų ypač populiarią idėją apie Abiejų Tautų Respublikos atkūrimą su jos istorinėmis sienomis, taip pat palaikė utopinį Lenkijos Infliantų projektą. Tačiau priešingai nei daugelis kitų XIX a. gyvenusių lenkų, Kraševskis nemenkino galimų etninių įtampų apraiškų. Kraševskiui nebuvo būdinga baimė dėl galimų separatistinių lietuvių nuotaikų lenkų atžvilgiu, nes jo gyvenamuoju laikotarpiu lietuvių tautinio atgimimo judėjimo siekiai buvo menkai išsikristalizavę. Tuo metu šis judėjimas buvo nukreiptas daugiausia į gimtosios kalbos ir kultūros puoselėjimą. Tuo tarpu latvių tautinio atgimimo atveju Kraševskis aiškiai akcentavo carinės Rusijos valdžios vykdomos politikos pavojus, taikliai įžvelgė latvių tautinio atgimimo judėjimo dalyvių rusofiliškas nuotaikas.

ISBN:
9788363470333
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66841
Updated:
2018-09-01 18:57:21
Metrics:
Views: 6
Export: