Kriminalinė subkultūra Lietuvos penitencinėse įstaigose : kriminologinė analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalinė subkultūra Lietuvos penitencinėse įstaigose: kriminologinė analizė: disertacija
Alternative Title:
Criminal Subculture in Lithuanian Penitentiary Institutions: A Criminological Analysis
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
163 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Criminal subculture in Lithuanian penitentiary institutions: criminological analysis Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2006
Summary / Abstract:

LTŠioje disertacijoje tiriami specifiniai neformalūs socialiniai santykiai, atsirandantys ir funkcionuojantys nuo visuomenės izoliuotoje, laisvės atėmimo bausmę atliekančių nusikaltėlių aplinkoje. Disertacijoje analizuojama kriminalinės subkultūros įtaka nuteistųjų desocializacijos procesui bei kriminogeninių asmenybės bruožų formavimuisi. Darbe analizuojama kriminalinė subkultūra Lietuvos penitencinėse įstaigose, jos ypatumai, kriminalinės subkultūros reikšmė nuteistųjų tarpasmeninių ryšių turiniui bei kokybei. Pirmajame skyriuje nagrinėjama subkultūros, kriminalinės subkultūros samprata, klasifikacija, sistema ir jos elementų ypatumai. Antrajame skyriuje pateikiamas istorinis nagrinėjamos problemos analizės aspektas. Trečiajame skyriuje toliau pagrindinis dėmesys skiriamas laisvės atėmimo bausmės vykdymą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimui, efektyvesnių neteisėto elgesio bei nusikalstamo elgesio prevencijos teisinių priemonių adaptavimui prie nuolat besikeičiančios teisinės sistemos. Tyrimo rezultatų pagrindu rekomenduojama prevencinio pobūdžio teisinių ir organizacinių priemonių visuma, skirta dažniausiai besikartojančio antivisuomeninio ir neteisėto nuteistųjų elgesio penitencinėse įstaigose prevencijai. Teorinės disertacijos nuostatos sudaro sąlygas paskatinti spartesnį kriminogeninių veiksnių pataisos įstaigose neutralizavimą, tai pat glaudesnę kriminologijos mokslo ir bausmių vykdymo sistemos sąveiką sprendžiant pakartotinio nusikalstamumo problemas.

ENThis dissertation studies specific informal social relations emerging and functioning in the socially isolated environment of criminals performing their custodial sentence. The dissertation analyses the influence of criminal subculture on the desocialisation process of convicts, as well as the formation of criminogenic personality characteristics. The work analyses criminal subculture and its particularity in Lithuanian penitentiary institutions, as well as the importance of criminal subculture for the content and the quality of interpersonal relations among convicts. The first chapter examines the notion of subculture and criminal subculture, it classification, system and the peculiarities of its elements. The second chapter present the historical perspective on the examined problem. The third chapter focuses on the improvement of legal documents regulating imprisonment and a more effective adjustment of legal preventive measures against illegal and criminal behaviour to the continuously changing legal system. On the basis of research results, the dissertation recommends a set of legal and organisational preventive measures, seeking to prevent the most recurrent anti-social and illegal behaviour of convicts in penitentiary institutions. The theoretical contribution of the dissertation builds the premises for faster neutralisation of criminogenic factors in penitentiary institutions, as well as tighter interaction between criminology and the penitentiary system in solving the problems of recidivism.

Subject:
Related Publications:
Subculture of teenagers at school as a pedagogical problem / Rita Ilgūnė Martinėlienė. Strategien der Lehrerbildung : zur Steigerung von Lehrkompetenzen und Unterrichtsqualität / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg./ed.). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2016. P. 421-433.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6683
Updated:
2022-02-07 20:08:22
Metrics:
Views: 79
Export: