Terorizmas ir jo prevencija Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terorizmas ir jo prevencija Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Terrorism and Its Prevention in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
196 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Terrorism and its prevention in Lithuania Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2006 31 p
Summary / Abstract:

LTTerorizmas – sparčiai plintantis reiškinys, kuris kelia tiesioginę grėsmę ir Lietuvai. Tokiu būdu mūsų valstybė turi savo interesą, o taip pat ir tarptautinių įsipareigojimų vykdyti terorizmo prevenciją ne tik Lietuvoje, bet ir prisidėti prie šio reiškinio prevencijos pasauliniu lygiu. Todėl iškyla būtinumas moksliškai ištirti terorizmą, suprasti, ką mes darome, ir išsiaiškinti, ką turėtume daryti terorizmo grėsmės sumažinimui. Be mokslinio tyrimo šioje srityje mes neišvengsim klaidų, būsim tik pasyvūs įvykių stebėtojai ir bejėgiai kitų valstybių politikos vykdytojai. Šiame disertaciniame darbe iškeltas tikslas ištirti terorizmą kriminologiniu aspektu bei pateikti rekomendacijas terorizmo prevencijos Lietuvoje sistemos tobulinimui. Disertacijoje pateikiama terorizmo kriminologinė samprata, apžvelgiama terorizmo raida ir ideologinės kryptys, identifikuoti šio reiškinio determinantai, nustatytas jo poveikis Lietuvai, identifikuotos terorizmo priežastys ir išanalizuotos prevencijos kryptis bei įvertintas jų efektyvumas, o taip pat pateiktos mokslinės rekomendacijos terorizmo prevencijos Lietuvoje subjektų, krypčių, masto bei teisinio reglamentavimo klausimais. [Iš leidinio]

ENTerrorism is a rapidly spreading phenomenon which poses a direct threat to Lithuania as well. Therefore, terrorism prevention in Lithuania and her contribution to terrorism prevention globally is the interest as well as the international obligation of our state. Consequently, there is a need for scientific research on terrorism, in order to understand what we are doing and clarify what we should do to reduce the threat of terrorism. Without scientific research in this area, we will not avoid mistakes and we will remain merely passive observers of events and impotent implementers of the policies of other states. This dissertation aims to examine terrorism from the point of view of criminology and present recommendations for the improvement of the terrorism prevention system in Lithuania. The dissertation presents the criminological conception of terrorism; reviews the evolution and the ideological directions of terrorism; identifies the determinants of this phenomenon; describes its impact on Lithuania; identifies the causes of terrorism; and analyses the areas of prevention and its effectiveness. Furthermore, scientific recommendations are provided on the subjects, areas and scope, as well as the legal regulation of terrorism prevention in Lithuania.

Subject:
Related Publications:
Terorizmo kriminalizavimas Lietuvoje / Laurynas Pakštaitis. Teisė. 2016, t. 100, p. 53-67.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6682
Updated:
2022-02-07 20:08:22
Metrics:
Views: 108
Export: