Dar kartą apie bandomus ištrinti aisčių, Žemaitijos ir Lietuvos istorijos faktus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dar kartą apie bandomus ištrinti aisčių, Žemaitijos ir Lietuvos istorijos faktus
In the Journal:
Žemaičių žemė. 2014, Nr. 3, p. 47-53
Keywords:
LT
Priešistorė (11 tūkst. m. pr. Kr. – XII a.); 13 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kvestionuojamas aisčių istorijos klausimas ir polemizuojama su istoriografijoje paskelbtomis žiniomis. Abejojama pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo 1009 m. fakto tikrumu bei Žemaitijos pirmojo paminėjimo data. Klaidinga valstybės pradžią sieti su krikščionybės atėjimu, Žemaitijos istorijos klastojimas Lietuvos istorikų pradedamas nuo Mindaugo laikų. Žemaičiai nemažą istorijos tarpsnį, matydami sąsają tarp jiems brutaliai brukamos svetimos religijos ir raštijos plitimo, raštą ignoravo, todėl tuo laikotarpiu jie beveik nepaliko savo rašytinių šaltinių, o negausūs šaltiniai buvo priešų, tarp jų ir lietuvių (Mindaugo šalininkų), kruopščiai naikinami. Dauguma šiandieninių istorikų lengva ranka nurašinėja ano meto prigalvotas mūsų istorijos interpretacijas, toliau klastoja savo tautos istoriją. Šiuolaikiniai Lietuvos istorikai klastoja Žemaitijos senovės istoriją, todėl būtina atsiremti į senųjų istorikų M. Strijkovskio, A. Kojelavičiaus, S. Daukanto, T. Narbuto ir Z. Ivinskio darbus. Lietuvos istorikų E. Jovaišos, Tomo bei Ingos Baranauskų, Alvydo Butkaus ir kai kurių kitų darbai suteikia viltį sulaukti profesionalaus, nešališko, dorovingo mūsų istorijos senųjų laikų vertinimo. Kontraversiškai vertinami E. Gedgaudo, J. Statkutės de Rosales, Èarlio Pièelo ir kt. autorių darbai turėtų susilaukti profesionalaus nešališko vertinimo, o ne arogantiško atmetimo. Ypatingo atidumo ir dėmesio reikalauja Jurijaus Lipovkos internetinėje erdvėje pasirodę stulbinantys duomenys apie kai kuriuos slavų žygius į Pabaltijo kraštus ir apie šių dienų Lietuvoje nepelnytai garbinamo Mindaugo kilmę bei veiklą.Reikšminiai žodžiai: Aisčiai; Archeologija; Daukantas; Gimbutiene; Gyventojai; Kuršiai; Lietuvos istorija; Narbutas; Prūsai; Pseudoistorija; Statkutė de Rosales; Strijkovskis; Toporovas; Žemaitija (Samogitia); Žemgaliai; Aestii; Archaeology; Curonians; Daukantas; Gimbutiene; Lithuania; Lithuania history; Narbutas; Population; Prussians; Pseudohistory; Samogitia; Semigallians; Statkute de Rosales; Stryjkowski; Toporov.

ISSN:
1392-2610
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66800
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: