Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtintų prekybos žmonėmis ir vaiko pirkimo arba pardavimo sudėčių atitikties Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims ir Europos Sąjungos teisei aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtintų prekybos žmonėmis ir vaiko pirkimo arba pardavimo sudėčių atitikties Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims ir Europos Sąjungos teisei aspektai
Alternative Title:
Aspects of conformity between the constitution of human trafficking and selling/buying children as fixed in the Penal Code of the Republic of Lithuania and the international agreements of the Republic of Lithuania and the European Union law
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 54, p. 122-133
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytos nusikaltimų sudėtys, kuriomis tiesiogiai įgyvendinami Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai kriminalizuoti su prekyba žmonėmis susijusias veikas. Atskleidžiant nagrinėjamų tarptautinių dokumentų ir Baudžiamojo kodekso normų turinį ir lyginant jose įtvirtintus prekybos žmonėmis požymius, bandoma įvertinti Lietuvos baudžiamųjų įstatymų atitiktį tarptautiniams reikalavimams prekybos žmonėmis baudžiamumo srityje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Prekyba žmonėmis; Vaiko pirkimas; Vaiko pardavimas.

ENThe article analyses the constitution of crime as provided for in the Penal Code of the Republic of Lithuania that is used as a direct basis to deliver Lithuania’s international obligations to criminalise acts related to human trafficking. Attempts to assess the conformity of Lithuania’s penal laws and the international requirements in the area of punishment for human trafficking are made through disclosure of the contents of the Penal Code norms and comparison of the features of human trafficking as contained therein.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6679
Updated:
2018-12-20 23:07:01
Metrics:
Views: 58    Downloads: 25
Export: