Kontrabandos ir muitinės prižiūrimų prekių ar produkcijos gabenimo nusikaltimai : kai kurie baudžiamojo įstatymo trūkumai ir tobulinimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kontrabandos ir muitinės prižiūrimų prekių ar produkcijos gabenimo nusikaltimai: kai kurie baudžiamojo įstatymo trūkumai ir tobulinimo galimybės
Alternative Title:
Smuggling and transportation of goods or production concerning customs supervision violations: certain Lithuanian criminal law flaws and improvement options
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2017, Nr. 24 (1), p. 190-204
Keywords:
LT
Muitai. Muitų tarifai / Customs duties. Customs tariff; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Transporto organizavimas / Organisation of transport.
Summary / Abstract:

LTAutorius straipsnyje nagrinėja kai kurias kontrabandos, muitinės apgaulės, neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos nusikaltimų atribojimo, jų reglamentavimo nacionalinėje ir Europos Sąjungos muitų teisėje santykio problemas. Pirmiausia keliama abejonė dėl šių veikų tinkamo reglamentavimo Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Autoriaus nuomone, įstatyme netinkamai apibrėžtos muitinės apgaulės ir neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos nusikalstamos veikos, daroma išvada, kad šių nusikaltimų reglamentavimas Lietuvos baudžiamajame įstatyme nėra suderintas nei su Sąjungos muitinės kodekso, nei su Bendrijos muitinės kodekso normomis. Po to straipsnyje autorius apžvelgia kai kurias šių nusikaltimų atribojimo, kvalifikuojant veikas, problemas, su kuriomis susiduriama teismų praktikoje. Apibendrinus tiek Lietuvos ir kai kurių užsienio valstybių baudžiamuosius kodeksus, tiek Lietuvos teismų praktiką, daroma išvada, kad dabartinis šių nusikaltimų teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje nėra sistemingas, o atotrūkis tarp administracinės ir baudžiamosios atsakomybės nėra tolygus atitinkamų teisės pažeidimų pavojingumo laipsniui. Todėl, atsižvelgiant į straipsnyje padarytas išvadas, pabaigoje siūloma keisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso atitinkamus straipsnius iš esmės, ne tik juos suderinant su Europos Sąjungos teisės aktais, bet ir mažinant esamą atotrūkį tarp administracinės ir baudžiamosios atsakomybės už šias veikas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kontrabanda; Muitinės apgaulė; Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos; Tranzitas; Eksportas; Reeksportas; Smuggling; Customs fraud; Illegal non-exportation of goods or production from the Republic of Lithuania; Transit; Export; Re-Export.

ENThe author analyses certain problems separating smuggling, customs fraud and illegal non-exportation of goods or production from the Republic of Lithuania involving criminal acts and problems related to the regulation of these crimes in national law and the Customs law of the European Union. First, the author questions the suitability of existing Lithuanian criminal code articles regulating criminal liability for these crimes. In the author’s opinion, the definitions of customs fraud and illegal non-exportation of goods or production from the Republic of Lithuania in the Lithuanian criminal code are inadequate. Regulation of these crimes in the Lithuanian criminal code is not compatible with neither the Union Customs code, nor the Community Customs Code. Second, the author reviews certain problems separating these crimes in Lithuanian case law. In summarizing both Lithuanian and some foreign criminal codes and Lithuanian case law, the author concludes that the current regulation of these crimes in the Republic of Lithuania is not systematic, and the gap between administrative and criminal liability is not equivalent to the relevant offenses’ degree of harmfulness. Finally, because of the conclusions reached, suggestions for the improvement of Lithuanian criminal code articles regulating criminal liability for these crimes are presented. [From the publication]

DOI:
10.13165/JUR-17-24-1-10
ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66789
Updated:
2018-12-17 14:14:50
Metrics:
Views: 25    Downloads: 14
Export: