Lietuvos bajorai krašto gynyboje 1919–1920 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos bajorai krašto gynyboje 1919–1920 m
In the Journal:
Keywords:
LT
20 amžius; Zarasai; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė / Armed forces. Army; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings; Kariuomenė / Armed forces.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas bajorų dalyvavimas krašto gynyboje 1919–1920 m., išryškinamas Lietuvos bajorų indėlis į Lietuvos kariuomenę ir Nepriklausomybės kovas. Dalis Lietuvos bajorų iš tiesų ne tik skeptiškai žvelgė į atgimusios nepriklausomos Lietuvos valstybės perspektyvas, bet ir aktyviai veikė prieš jos interesus, tačiau gana didelė iš senosios Lietuvos bajorijos kilusių asmenų grupė reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos kariuomenės formavimo ir valstybės gynimo. Aptariamu laikotarpiu bajoriškos kilmės asmenys sudarė ne mažiau kaip 20–30 proc. Lietuvos ginkluotųjų pajėgų karininkijos korpuso (ne mažiau kaip 309 bajoriškos kilmės asmenys). Daugelis iš jų augo nelietuviškos kultūrinės aplinkos apsuptyje. Didelė jų dalis pasižymėjo kautynių lauke ar pelnė apdovanojimus už sąžiningą, puikiai atliekamą tarnybą. Pavyzdžiui, atgimusios Lietuvos artilerijos priešakyje stovėjo iš Paukšteliškės dvaro (Zarasų r.) kilęs plk. Eduardas Jodko, vienas pirmųjų Lietuvos kariuomenės savanorių. Artilerijos divizionui vadovavo plk. Petras Bytautas, su krn. Konstantinu Fugalevičiumi siejamos Lietuvos karo aviacijos ištakos. Daug kitų bajoriškos kilmės asmenų užėmė reikšmingas pareigas karinėse struktūrose. Carinės Rusijos kariuomenės gretose karinę patirtį sukaupę kilmingi asmenys neretai tapdavo įvairių Lietuvos kariuomenės dalinių formuotojais ir pirmaisiais vadais. Tik nedidelė šios žmonių grupės dalis įsitraukė į priešvalstybinių organizacijų veiklą ir dezertyravo iš Lietuvos kariuomenės. Nepriklausomos Lietuvos teisę egzistuoti saugoję bajorai negalėjo būti tikri dėl atgimusios valstybės ateities, todėl atkaklus straipsnyje paminėtų asmenų darbas įgauna dar didesnę prasmę.Reikšminiai žodžiai: Gynyba; Lietuva, bajorai, kariuomenė; Lietuvos bajorai; Lietuvos kariuomenė; Nepriklausomybės karai; Defence; Lithuania, nobility, army; Lithuanian Army; Lithuanian Gentry; Wars of Independence.

ISSN:
2029-3259
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66778
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 26
Export: