"Mirties kariai" – Lietuvių mirties daliniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Mirties kariai" – Lietuvių mirties daliniai
In the Journal:
Keywords:
LT
Lietuva tarpukario metais (1918 – 1940.06.15).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama lietuvių mirties dalinių veikla XIX-XX a. Mirties dalinys – karinis vienetas, išsiskyręs pavadinimu, karine uniforma su atributika ir kovinėmis užduotimis. Tai buvo gerai parengtas ir ginkluotas dalinys, kurį sudarė savanoriai, gerai apmokyti ir kovinės patirties turėję kariai. Lietuvos karybos istorijoje aptinkame keletą mirties dalinių egzistavimo atvejų. Ankstyviausias, 1830-1831 m. sukilime Lietuvoje veikęs Desperatų (Nevilties) eskadronas. Jis išsiskyrė juodos spalvos uniforma su mirties simbolika ir vykdytomis užduotimis – kariai kėlė baimę ir paniką priešo gretose, narsiai kovėsi išnaudodami netikėtumo faktorių. 1863-1864 m. veikė 200 karių „Lietuvių kavalerija“, kuri pasižymėjo kovojant su reguliariąja Rusijos kariuomene. 1918-1920 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovose dalyvavo atskirasis partizanų mirties batalionas, suformuotas Joniškėlyje – vykdė žvalgybą, diversijas, reidus, apsaugą ir kt. 1919-1920 m. pasižymėjo ir Lietuvos kariuomenės 2-ojo pėstininkų pulko mirties būrys, kuris buvo gerai ginkluotas, vykdė žvalgybines, diversines užduotis, dalyvavo pagrindiniuose susirėmimuose. 1923 m. sausio 9-15 d. Klaipėdos krašte buvo suformuotas Mirties husarų eskadronas, tačiau greitai perorganizuotas į krašto policiją. 1944-1953 m. ginkluoto pasipriešinimo prieš sovietus metu irgi veikė specialios paskirties padaliniai, tokie kaip Jono Misiūno-Žalio velnio vadovaujamas „skrajojantis“ partizanų būrys, pasižymėjęs dideliu kovingumu.Reikšminiai žodžiai: Lietuva, kariuomenė, specialieji daliniai; Lietuvių karinis mirties dalinys; Mirties atributika; Uniforma; Death attributes; Lithuania, army, special units; Lithuanian military death unit; Uniforms.

ISSN:
2029-3259
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66777
Updated:
2018-02-20 04:56:33
Metrics:
Views: 89
Export: