Šarvuotosios tvirtovės ant bėgių: arba Lietuvos kariuomenės šarvuotieji traukiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šarvuotosios tvirtovės ant bėgių: arba Lietuvos kariuomenės šarvuotieji traukiniai
In the Journal:
Keywords:
LT
20 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Radviliškis; Lietuva (Lithuania); Ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė / Armed forces. Army; Politinės partijos / Political parties; Kariuomenė / Armed forces.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Lietuvos kariuomenės šarvuotųjų traukinių istorija. 1920 m. rugpjūčio 25 d. suformuotas šarvuotas traukinys buvo pavadintas Gediminu. Rugsėjo 10 d. Suvalkų fronte, kovose su lenkais, neteko dalies sąstato ir įgulos. Gediminas fronte vykdė žvalgomąsias ir paramos funkcijas, o taikos metu saugojo strateginius objektus, dalyvavo manevruose, pratybose ir mokymuose. Šarvuotieji traukiniai sudaryti iš 2 dalių. Kovos dalyje buvo vokiški prekiniai garvežiai, 1–4 keturašės ir dviašės artilerijos platformos, ginkluotos patrankomis ir haubicomis; 1–2 kulkosvaidžių vagonai, ginkluoti kulkosvaidžiais, 1–2 motorinė ir rankinė šarvuotosios drezinos, skirtos žvalgybai. Bazinėje dalyje buvo keliolika rusiškų ir vokiškų keturašių, triašių ir dviašių keleivinių I-II III ir IV klasės bei prekinių vagonų ir kontrolinių platformų. Traukiniai nudažyti slepiamąja spalva. Ant garvežių, vagonų šonų buvo baltas Vytis raudoname fone. Traukinių įgulos buvo ginkluotos. Kariai dėvėjo vokiškas, amerikietiškas, vėliau tik lietuviškas karines, taip pat ir odinius bei darbo kostiumus. 1921 m. rugpjūčio 1 d. šarvuotojo traukinio Gediminas pagrindu buvo suformuotas šarvuotųjų traukinių pulkas, kurį sudarė trys traukiniai – Gediminas, Kęstutis ir Algirdas. 1924 m. sausio 1 d. pulkas buvo reorganizuotas į šarvuotųjų traukinių batalioną. Jį sudarė traukiniai Gediminas ir Kęstutis. 1927 m. rugsėjo 16 d. šarvuotųjų traukinių batalionas buvo performuotas į kuopą, kurią sudarė tik Gediminas. 1935 m. rugpjūčio 14 d. buvo išformuotas paskutinis šarvuotasis traukinys. Šarvuotieji traukiniai buvo dislokuoti Kaune, nuo 1925 (1927) m. – Radviliškyje.Reikšminiai žodžiai: Kovos su lenkais; Lietuva, kariuomenė, šarvuotas traukinys; Lietuvos kariuomenė; Traukiniai Gediminas, Kęstutis, Algirdas; Šarvuotieji traukiniai; Armored trains; Fight against the Poles; Lithuania, army, armored train; Lithuanian army; Trains Gediminas, Kęstutis, Algirdas.

ISSN:
2029-3259
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66761
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 59
Export: