Lietuvos kariuomenės karininkai – antinacinio pasipriešinimo dalyviai, Štuthofo koncentracijos stovyklos kaliniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kariuomenės karininkai – antinacinio pasipriešinimo dalyviai, Štuthofo koncentracijos stovyklos kaliniai
In the Journal:
Keywords:
LT
Lietuva okupacijų metais (1940 – 1990).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami antinaciniame pasipriešinimo judėjime dalyvavusių Lietuvos kariuomenės karininkų likimai. Atskleidžiama Štuthofo koncentracijos stovykloje kalintų karininkų priešistorė, istorija ir poistorė, komentuojamos karininkų suėmimo aplinkybės, kalinimo sąlygos, taip pat lietuvių karininkų likimai likvidavus Štuthofo koncentracijos stovyklą. Minint 70-ąsias išvežimo į Štuthofo koncentracijos stovyklą metines aptariami Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, saugomi eksponatai ir muziejinės vertybės. 1943 m. kovo 25–26 d. be jokio teismo sprendimo įkalinti 46 Lietuvos inteligentai, tarp kurių buvo ir 18 Lietuvos karininkų (V. Stanevičius, J. Narakas, S. Puodžius, M. Mačiokas, A. Starkus, M. Kriaučiūnas, J. Valenta, A. Kantvilas, J. Čiuberskis, B. Grigas, P. Buragas, A. Liūdžius, V. Blažys, J. Valiukevičius, P. Masiulis, A. Darginevičius, J. Noreika, A. Januševičius). 1943 m. balandžio 29 d. Kaune ir Vilniuje buvo suimta ir po savaitės į Štuthofo koncentracijos stovyklą atvežta dar 4 karininkai (P. Janeliūnas, V. Alksninis, V. Čekauskas, A. Daniūnas), vėliau – dar 5. Karininkai patyrė kankinimus ir smurtą bei ligų protrūkius. Iš čia kalėjusių 27 Lietuvos karininkų – 4 mirė. Dalis jų grįžo į Lietuvą ir įsitraukė į antisovietinę kovą, kiti buvo suimti ir pateko į sovietinius lagerius, treti – pasitraukė į Vakarus. Lietuvos karininkui kaip kaliniui, lyginant su kitais antinacinio pasipriešinimo dalyviais, Štuthofo koncentracijos stovykloje nebuvo teikiamas didesnis, išskirtinis dėmesys. Straipsnio pabaigoje – priedas: karininkų sąrašas ir jų vykdyta veikla vokiečių okupacijos metu.Reikšminiai žodžiai: Antinacinis pasipriešinimas; Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Kaliniai; Lietuva, kariuomenė, karininkai, antinacistinė rezistencija, Štuthofas; Lietuvos karininkai; Nacistinė Vokietija; Štuthofo koncentracijos stovykla; Lithuania, Army, Officers, Anti-Nazi Resistance, Stuthoff; Lithuanian officers; Nazi Germany; Prisoners; Resistance to Nazism; Second World War; Stutthof concentration camp.

ISSN:
2029-3259
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66747
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 26
Export: