[Piorem i buławą. Działalność polityczna Lwa Sapiehy, kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
[Piorem i buławą. Działalność polityczna Lwa Sapiehy, kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego]: recenzija
In the Journal:
Zapiski historyczne. 2016, t. 81, z. 1, p. 186-194
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Biografija; L. Sapiega, politika, veikla; Leonas Sapiega; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Biography; L. Sapiega, Politics, Activities; Lew Sapieha.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama Arkadiuszo Czwołeko monografija: Piórem i buławą. Działalność polityczna Lwa Sapiehy, kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 748. Leonas Sapiega turėjo didžiulės įtakos Abiejų Tautų Respublikos politikai, tačiau jo asmenybė iki šiol nesusilaukė solidesnių tyrimų. Recenzuojama Czwołeko monografija iš esmės keičia padėtį. Visgi joje galima įžvelgti nemažai trūkumų. Recenzentas atkreipia dėmesį, jog autorius monografijos įvadinėje dalyje neiškėlė klausimų, į kuriuos norėtų rasti atsakymus, taip pat nepaminėjo tyrimo problemų. Be to, recenzentas atkreipia dėmesį į autoriaus pasirinkto chronologinio Leono Sapiegos karjeros pristatymo trūkumus. Laikydamasis griežto chronologinio knygos turinio suskirstymo autorius šokinėja nuo vienos temos prie kitos. Recenzento nuomone, vietoj chronologinio suskirstymo būtų buvę geriau įvesti chronologinį-tematinį arba tematinį-chronologinį suskirstymą. Be to, monografijos skyriai nėra skirstomi į smulkesnes dalis. Tai apsunkina knygos skaitymą ir informacijos įsisavinimą. Recenzentas stebisi, jog apibendrinimui skirta Pabaiga yra itin maža. Jis taip pat aptaria monografijoje esančias klaidas. Tačiau joje recenzentas įžvelgia ne tik trūkumus, bet ir reikšmingus privalumus. Czwołekas panaudojo didžiulį šaltinių ir literatūros kiekį. Dėl to monografijoje galima aptikti daug įdomios ir naujos informacijos. Recenzijos pabaigoje recenzentas apibendrina įžvelgtus Czwołeko monografijos trūkumus ir privalumus bei pažymi, jog tai yra įdomus darbas.

DOI:
10.15762/ZH.2016.11
ISSN:
0044-1791; 2449-8637
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66741
Updated:
2022-01-12 16:54:58
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: