Vilniaus jėzuitų akademijos Teisės fakulteto įsteigimo priešistorė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus jėzuitų akademijos Teisės fakulteto įsteigimo priešistorė
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 57, p. 93-105
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Vilniaus jėzuitų akademijos Teisės fakulteto įsteigimo prielaidos, Fakulteto kūrimą trukdę veiksniai ir privačių asmenų pastangos išspręsti šią problemą. Pirmą kartą Lietuvos istorinėje teisės literatūroje autorius siūlo aptarti teisės mokslų eliminavimą iš Vilniaus akademijos programos 1579 m. kovos už LDK valstybingumą ir Abiejų Tautų Respublikos narių lygiateisiškumą kontekstu. Draudimą turėti Teisės fakultetą autorius vertina kaip kovos prieš reformaciją priemonę, Krokuvos universiteto interesų protegavimą bei nuolaidą Lenkijos bajorijai mainais už Vyriausiojo Lietuvos tribunolo įkūrimą. 1579 - 1644 m. Vilniaus akademijos studentai gaudavo teisinių žinių iš teologijos kurso, tačiau tokių žinių nepakako norint tapti kvalifikuotu teisininku. Teisės studijavimas užsienio universitetuose jau negalėjo patenkinti teisininkų poreikio, didesnio kontingento teisininkų rengimas pačioje LDK buvo itin aktualus. Pirmąsias pastangas atidaryti Vilniuje Teisės fakultetą dėjo pasauliečiai . LDK didikai broliai Jeronimas ir Eustachijus Valavičiai, taip pat Kazimieras Leonas Sapiega. Pagrindiniu veiksniu, turėjusiu įtakos neigiamai jėzuitų pozicijai Teisės fakulteto steigimo klausimu, laikytina ideologinio dvasinio teisės profesorių ir studentų nepaklusnumo, reformacijos idėjų plitimo baimė. Jėzuitų ordinas rūpinosi Vilniaus akademijos reikalais vykdydamas strateginius Bažnyčios uždavinius, o šie ne visada sutapdavo su LDK interesais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Jėzuitų akademija; Teisės fakultetas; Teisės fakulteto įsteigimas.

ENIn the 16th century the Reformation Movement spread in the Grand Duchy of Lithuania. The Catolic schools were established by the religious orders among which the predominant role was played by Jesuits. The first Jesuits College was founded in Vilnius in 1570 on the initiative of the Bishop Valerijonas Protasevicius. In 1579 the status of the College was upgraded by the Act of Stephen Batory to a university. At the start of its existence the Vilnius University had only two faculties: those of Philosophy and Theology. The Faculty of Law was founded only on 11 October 1641 according to a privilege of Wladyslaw Wasa the King of Poland and the Grand Duke of Lithuania. In the article - on basis of published historical sources and research papers - the attempts to establish the Vilnius Jesuits Academy Faculty of Law in 1570-1641 are investigated. This period has not been much investigated in Lithuanian literature. The author aspires to elucidate why the Faculty of Law was not been founded in 1579 and what kind of factors complicated this process in 1618-1622. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6674
Updated:
2018-12-17 11:39:44
Metrics:
Views: 33    Downloads: 3
Export: