[Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
[Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939]: recenzija
In the Journal:
Zapiski historyczne. 2016, t. 81, z. 2, p. 169-172
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama Mikołajaus Tarkowskio monografija: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, ss. 344. Per pastaruosius 15 metų Lenkijos istoriografijoje itin padaugėjo darbų, skirtų įvairiems Vilniaus istorijos aspektams. Vienas iš tokių darbų yra recenzuojama Tarkowskio monografija. Recenzentas pastebi, kad ši monografija yra pirmas rimtas bandymas apžvelgti Vilniaus Stepono Batoro universiteto Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto gyvavimo istoriją. Taip pat akcentuojama, jog tyrimas paremtas solidžia šaltinių (tiek archyvinių, tiek ir publikuotų) baze ir literatūra. Recenzuojamą monografiją be įvadinių pastabų ir Pabaigos sudaro penki dėstymo skyriai. Recenzentas kvestionuoja autoriaus pasirinktą knygos struktūrą, tačiau teigiamai įvertina autoriaus atliktą darbą. Jis smulkiai aptarė Stepono Batoro universiteto Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto organizacinės-personalinės struktūros bei didaktinės veiklos klausimus. Ankstesni fakulteto istorijos tyrinėtojai į šiuos aspektus retai kada atkreipdavo dėmesį. Tiesa, recenzentas pastebi, jog recenzuojamos monografijos autorius neskyrė deramo dėmesio kai kuriems svarbiems nagrinėjamai temai klausimams. Nepaisant išsakytų pastabų recenzentas Tarkowskio monografiją vertina teigiamai ir pabrėžia, kad tai solidus darbas, kuriuo galima remtis tiriant su Stepono Batoro universiteto Teisės ir visuomenės mokslų fakultetu susijusius klausimus.Reikšminiai žodžiai: Sociologijos istorija; Stepono Batoro universitetas (Stephen Báthory University in Vilnius); Teisės istorija; Vilnius, Stepono Batoro universitetas, teisė, visuomenės mokslai; History of Law; History of Sociology; History of Stepan Batory University; Vilnius, Stephen Bator University, Law, Public Science.

DOI:
10.15762/ZH.2016.23
ISSN:
0044-1791; 2449-8637
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66738
Updated:
2019-01-12 16:56:12
Metrics:
Views: 8
Export: