Vilniaus jėzuitų akademijos Teisės fakultetas 1641-1667 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus jėzuitų akademijos Teisės fakultetas 1641-1667 metais
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 57, p. 82-92
Keywords:
LT
17 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Jėzuitai / Jesuits; Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Vilniaus jėzuitų akademijos (universiteto) Teisės fakulteto įsteigimo aplinkybės, pirmieji žingsniai komplektuojant personalą ir teikiant mokslo laipsnius, taip pat Teisės fakulteto atkūrimo po 1655 m. Rusijos agresijos problemos. Autoriaus nuomone, Jėzuitų ordino konfliktas su Vilniaus vyskupija ir reformacijos idėjų plėtimo Akademijoje baimė buvo pagrindiniai veiksniai, trukdę valdovo 1641 m. sankcionuotą Teisės fakulteto steigimą. Jėzuitai ilgai ieškojo tokių Fakulteto veiklos organizacinių formų ir finansavimo šaltinių, kurie leistų jėzuitams ilgą laiką naudotis ir nepriklausomai valdyti Akademijai dovanotą turtą, apsaugotų juos nuo fundatoriaus K. L. Sapiegos įpėdinių pretenzijų. Jėzuitams buvo ypač svarbu užtikrinti profesorių pasauliečių materialinę priklausomybę nuo Ordino ir galimybę atleisti iš darbo ideologiškai nepaklusnius profesorius, todėl jie nesutiko, kad Vilniaus vyskupas dalyvautų skiriant profesorius ir mokant jiems algas. Studijos, mokslo tiriamasis darbas ir mokslo laipsnių teikimas Teisės fakultete prasidėjo 1644 m. pirmiesiems profesoriams pasauliečiams atvykus į Vilnių. Sėkmingai pradėtą Teisės fakulteto veiklą nutraukė Rusijos kariuomenės ir kazokų burių įsiveržimas 1655 metais. Straipsnio autorius teigia, kad Teisės fakultetas buvo atkurtas 1667 m. jam grąžinus nekilnojamąjį turtą ir sukvietus pedagoginį personalą, ir paneigia prasimanymus neva Vilniaus akademijoje po XVII a. vidurio karo nebuvo dėstoma civilinė teisė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Jėzuitų akademija; Teisės fakultetas; Teisės fakulteto raida.

ENIn the article - on basis of published historical sources and research papers - the establishment of the Faculty of Law and its activity in 1641-1667 are investigated. This period has not been much investigated in Lithuanian literature. The author aspires to elucidate what were the main results of scientific work in this period, what kind of factors complicated the activity of the Faculty and what were the circumstances of the restoration of the Faculty after the Russian aggression in 1655. The Faculty was founded on 11 October 1641 according to a privilege of Wladyslaw Wasa the King of Poland and the Grand Duke of Lithuania but its educational and scientific activity was started only in 1644 when professors S. Dilgeris, J. J. Šaueris and A. A. Olizarovskis had come to Vilnius. The Russian aggression broke off this work which was renewed by the Jesuits after the restitution of the real property in 1667. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai / Paulius Rabikauskas ; Vilniaus universitetas ; sudarė Liudas Jovaiša. Vilnius : Aidai, 2002. 543 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6673
Updated:
2018-12-17 11:39:44
Metrics:
Views: 37    Downloads: 4
Export: