[Uroczystości rodzinne w Wilnie za Augusta III (1733–1763)] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
[Uroczystości rodzinne w Wilnie za Augusta III (1733–1763)]: recenzija
In the Journal:
Zapiski historyczne. 2016, t. 81, z. 1, p. 195-205
Recenzuojama knyga: Uroczystości rodzinne w Wilnie za Augusta III (1733–1763) / Bernadetta Manyś. 2014 408 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Augustas III, 1696-1763 (Frýdrichas Augùstas II, Friedrich August II); Kasdienybė; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Vilnius, Augustas III, šeima, šventė; Švietimas; August III; Enlightenment; Everyday life; Lithuania; Polish; Vilnius, August III, family, celebration.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama Bernadettos Manyś monografija: Uroczystości rodzinne w Wilnie za Augusta III (1733–1763), Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ss. 408. Monografijoje aptariamos įvairios iškilmės, vykdavusios Vilniuje Augusto III valdymo laikais. Recenzentas teigiamai įvertina autorės panaudotų šaltinių bazę. Akcentuojama, jog monografijos autorė rėmėsi įvairaus pobūdžio šaltiniais, daugiausia rankraščiais. Taip pat teigiamai įvertinama autorės pateikta statistinė medžiaga ir priedai. Silpniausia monografijos dalis, recenzento nuomone, yra monografijos baigiamasis skyrius. Anot recenzento, šis skyrius didžiąja dalimi tėra tik monografijos dėstymo skyrių santrauka. Jis įžvelgia ir daugiau recenzuojamos monografijos trūkumų. Autorė nenurodo, koks jos monografijos indėlis į jau egzistuojančią istoriografiją. Be to, nors autorė ir rėmėsi gausia šaltinių baze, kai kuriais svarbiais rankraštinių dokumentų fondais nepasinaudojo. Autorė, anot recenzento, taip pat neskyrė deramo dėmesio vertingai jos nagrinėjamai temai baltarusių istoriko Andrejaus Macuko monografijai. Be to, recenzijoje nurodoma, jog autorė ne visuomet teisingai traktuoja šaltinių informaciją, monografijoje esama faktografinių klaidų, neteisingai rašomų pavardžių. Tačiau apibendrindamas savo pastebėjimus recenzentas nurodo, jog Manyś monografija yra vertingas darbas siekiant pažinti papročius Saksų dinastijos valdymo laikais. Ši monografija turėtų paskatinti tolimesnius joje nagrinėjamos temos tyrimus ir pasitarnauti istorikams, tiriantiems įvairius Abiejų Tautų Respublikos miestų istorijos aspektus.

DOI:
10.15762/ZH.2016.12
ISSN:
0044-1791; 2449-8637
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66723
Updated:
2019-01-12 17:11:32
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: