Titles, seals and coats of arms as symbols of power and importance of Lithuanian dukes before the Union of Lublin

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Titles, seals and coats of arms as symbols of power and importance of Lithuanian dukes before the Union of Lublin
In the Journal:
Zapiski historyczne. 2017, t. 82, z. 1, p. 98-129
Keywords:
LT
Galios demonstravimas; Heraldika; Kunigaikščiai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Sigilografija; Titulatura; Vidurmažiai.
EN
Demonstration of power; Dukes; Grand Duchy of Lithuania, princes, titles, stamps, coats of arms; Heraldry; Middle ages; Sigillography; The Grand Duchy of Lithuania; Titulature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami galios simboliai – titulai, antspaudai ir herbai – naudoti Lietuvos kunigaikščių iki Liublino unijos. Atsižvelgiant į didelį tiriamojo laikotarpio LDK gyvenusių kunigaikščių skaičių, straipsnyje koncentruojamasi į simbolius, naudotus gediminaičių ir jų palikuonių. Iki Liublino unijos šie kunigaikščiai vaidino svarbų vaidmenį politikoje ir visuomenėje, ypač XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje, kai jie valdė dalines kunigaikštystes ir glaudžiai bendradarbiavo (arba varžėsi) su didžiuoju kunigaikščiu. Nors XV amžiuje jie prarado savo kaip politinių subjektų vaidmenį, ir buvo įskaičiuojami tarp žemės savininkų, jie išsaugojo daug privilegijų ir toliau užėmė svarbią vietą politiniame ir socialiniame gyvenime, ypač savose provincijose. Šie kunigaikščiai buvo autoritetu, turėjo didžiulę įtaką ir sukūrė įdomių ir analizės vertų galios ir svarbos simbolių kompleksą. Labiausiai reprezentacinių reliktų analizė rodo, kad titulai, antspaudai ir herbai yra rodikliai, atspindintys gediminaičių socialinį statusą ir padėtį. Kiti simboliai atspindėjo gediminaičių rangą kaip iš dalies dvasininkų ar turtingų žemės savininkų. Tačiau tyrimas parodė, jog kunigaikščiai žinojo kaip panaudoti šiuos simbolius kuriant savo propagandinį įvaizdį bei taip išreiškė savo politines pretenzijas. Tą itin puikiai sugebėjo daryti jogailaičiai. Tai, kad jie buvo įkvėpti monarchinių simbolių arba naudojo juos patys, rodo, kad LDK kunigaikščiai išsiskyrė iš kitų Europos valdovų. Daroma prielaida, kad kunigaikščiai savo pagrindiniu galios šaltiniu laikė savo santykį su didžiuoju kunigaikščiu.

ENThe article examines power symbols - titles, stamps and coats of arms - used by Lithuanian dukes before the Union of Lublin. Taking into account the large number of dukes who lived in GDL during the investigation period, the article focuses on the symbols used by the Gediminids and their descendants. Before the Union of Lublin these dukes played an important role in politics and society, especially at the end of the XIVth - beginning of the XVth century, when they ruled partial duchies and worked closely (or competed) with the Grand Duke. Although in the XVth century they lost their role as political figures and were included among landowners, they retained many privileges and continued to occupy an important place in political and social life, especially in their provinces. These dukes had authority, great influence and created a complex of interesting and worthy of analysis symbols of power and importance. The analysis of the most representative relics show that titles, stamps as well as coats of arms are indicators reflecting social status and situation of the Gediminids. Other symbols reflected the rank of the Gediminids as partly clergy or wealthy landowners. However, the study showed that dukes knew how to use these symbols to create their propaganda image and thus expressed their political claims. Jagiellonians were very good at that. The fact that they were inspired by monarchical symbols or used them shows that dukes of the GDL stood out from other European rulers. It is assumed that the dukes regarded their relationship with the Grand Duke as their main source of power.

DOI:
10.15762/ZH.2017.06
ISSN:
0044-1791; 2449-8637
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66719
Updated:
2022-01-12 16:54:30
Metrics:
Views: 1    Downloads: 1
Export: