Apie kalendorinius papročius Biržų krašte

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie kalendorinius papročius Biržų krašte
Alternative Title:
About calendar customs in Biržai region
In the Journal:
Žiemgala. 2017, Nr. 1, p. 17-22
Keywords:
LT
Biržai; Lietuva (Lithuania); Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgtas Biržų krašto kaimo gyventojų tradicinių kalendorinių papročių ir tikėjimų žinojimas, lyginant XX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais lauko tyrimuose surinktą medžiagą su archyvine. Kolektyvinė atmintis vis dar atspindi labai gilią žemdirbiškojo etnoso patirtį, kurioje įžvelgiami tiek archajiškojo mėnulio kalendoriaus reliktai, tiek vėliau susiformavusių sezoninių darbų ciklų agrarinės magijos elementai. Mėnulio fazių įtakos agrokultūrai žinios priskirtinos praktinės etnožinijos sričiai; tikėjimai mėnulio poveikiu žmogaus gyvenimo įvykiams yra similinės magijos elementai, o kartu ir įsišaknijusio tradicinėje kultūroje paralelizmo tarp gamtos reiškinių ir žmogaus gyvenimo įvykių išraiška. Biržų krašto žmonių atmintyje tebėra gyva ciklinė laiko samprata, labai būdinga žemdirbių kultūros etnosams, išlikusi, nepaisant visų šiuolaikinio gyvenimo kultūrinių įtakų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Agrarinė magija; Atodairos mėnulio fazei; Biržų kraštas; Kalendoriniai papročiai; Mėnulio Fazės; Tradicinės šventės; Žemės ūkio darbų terminai; Agrarian magic; Agricultural work terms; Attention to the phases of the moon; Biržai region; Calendar customs; The Phases Of The Moon; Traditional festivals.

ENThe article describes the knowledge of traditional calendar customs and beliefs of Biržai region villagers compared to the field study material of the last decades of the 20th century and the archival one. Collective memory still reflects great agricultural ethnos experience which has both archaic lunar calendar relics and agrarian magic elements of the later formed seasonal work cycles. Knowledge of the moon phase influence on agrarian culture may be attributed to folk knowledge; beliefs of lunar effects on human life events are elements of sympathetic magic and at the same time expression of the rooted parallelism in the traditional culture between natural phenomena and human life events. The cyclical concept of time characteristic of agrarian culture ethnos remaining in spite of all cultural influences of modern life is still alive in the memory of Biržai region people. [From the publication]

ISSN:
1392-3781
Related Publications:
Etnolingvistinė informacija apie rugį lietuvių tarmių žodynuose / Vilija Sakalauskienė. Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje. D. 2, Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūrinis paveldas / sudarė Kristina Rutkovska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. Vilnius ; Liublinas : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. P. 269-291.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66712
Updated:
2019-03-16 19:51:25
Metrics:
Views: 22    Downloads: 9
Export: