Tverai. Bažnyčios altorių ir sakyklos dekoras

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tverai. Bažnyčios altorių ir sakyklos dekoras
Alternative Title:
Tverai: decoration of church altars and pulpit
Keywords:
LT
Varniai; Lietuva (Lithuania); Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTTveruose nuo XVI a. pabaigos minimos ne kartą degusios ir perstatytos medinės bažnyčios. Dabartinė, 1897 m. pastatyta, yra jau ketvirtoji. Viduje ji dekoruota penkiais altoriais, sakykla ir krikštykla. Trys presbiterinės dalies altoriai ir sakykla sukurti XVIII a. viduryje ir yra atkelti iš 1748 m. statytos bažnyčios. Tai kadaise buvusio puošnaus septynių altorių ir sakyklos ansamblio dalis. Ypatingu grožiu ir menine bei sakraline verte išsiskiria didysis altorius, kuriame ir šiandien saugomas stebuklais nuo seno garsėjantis Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdas, įkomponuotas į didesnį Švč. Trejybės paveikslą. Šoninėse navose, prie galinių sienų įkomponuoti Rožinio Švč. Mergelės Marijos ir Nukryžiuotojo altoriai yra XIX a. pavyzdžiai, praturtinti vertingais XVIII a. dekoro elementais: šv. Onos, šv. Jurgio paveikslais ir šv. Stanislovo, šv. Kazimiero, Nukryžiuotojo skulptūromis. Pastaroji, apipinta vynuogių kekių ažūriniu reljefu, yra įspūdinga Kristaus kančią vaizduojanti altorinė kompozicija, rokoko laikotarpiu plitusi Lietuvos bažnyčiose. Pažymėtina, kad XVIII a. viduryje statyto, ypatingai gausiai drožyba puošto šoninio Rožinio Švč. Mergelės Marijos altoriaus dalys saugomos Tverų bažnyčios sandėliuose šalia vargonų ir 1997 m. įkurtame Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Altoriai; Bažnyčios; Dekoravimas; Interjeras; Tverai; Church.

ENSince the late 16th c. in Tverai there are recordings of wooden churches being set on fire and rebuilt. The present church built in 1897 is the fourth one. Its interior is decorated with five altars, pulpit and font. Three presbytery altars and pulpit were built in the middle of the 18th c. and relocated from the church built in 1748. In the past it was a part of a seven-altar and pulpit complex. The great altar is especially beautiful and valuable for it contains the image of the Mother of God and Baby Jesus renowned for its miraculous features miraculously. It is composed in a larger painting of the Holy Trinity. Side naves at the back walls contain altars of Holy Virgin Mary of Rosary and Crucifix altars of the 19th c. decorated with valuable decoration elements of the 18th c. decoration: paintings of St. Anne and St. George, and sculptures of St. Stanislav, St. Casimir and Crucifix. The latter decorated with a fretwork of vine trees is a spectacular altar composition depicting the Suffering of Christ, prevailing in Lithuanian churches in the period of Rococo. It is worth noting that parts of the middle of the 18th c. Holy Virgin Mary of Rosary altar are preserved in the church of Tverai repository next to organ and in Samogitian Diocese museum built in 1997 in Varniai.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/667
Updated:
2020-09-13 16:56:05
Metrics:
Views: 36    Downloads: 3
Export: