Didelių ūkių žemės valdų optimizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didelių ūkių žemės valdų optimizavimas
Alternative Title:
Optimization of large farms tenures
Vėliau paskelbta leidinyje: Žemės reformos vertinimas / sudarė Pranas Aleknavičius. Vilnius : Baltijos kopija, 2020. P. 214-230
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ūkio žemės valda; Žemės savininkai; Žemės ūkio naudmenos; Žemės ūkio subjektai; Žemės ūkio veiklos subjektai; Žemėtvarka; Žemėtvarkos schemos; Agricultural activity subjects; Farm tenure; Farming lands; Land management; Land management schemes; Land owners; Subjects of agricultural activity.
Keywords:
LT
Ūkio žemės valda; Žemės savininkai; Žemės ūkis / Agriculture; Žemėvalda. Žemėtvarka / Land management.
EN
Agricultural activity subjects; Farm tenure; Farming lands; Land management schemes; Land management; Land owners; Subjects of agricultural activity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas žemės reformos laikotarpiu susikūrusių ūkių naudojamos žemės laukų išsidėstymo racionalumas. Pagrindinis tyrimų tikslas – išanalizuoti stambiųjų ūkių žemės valdų išsidėstymą ir nustatyti jų optimizavimo galimybes. Tyrimams pasirinktuose Jonavos rajono savivaldybės ūkiuose nustatyta, kad vidutinis atskirai dirbamo lauko plotas 14,9 ha, vidutinis atstumas iš ūkinės sodybos į laukus – 4,35 km, žemės valdos sąskaidos koeficiento K2 reikšmės – nuo 2,64 iki 8,81 (vidutiniškai 3,62). Siekiant padidinti ūkių žemės valdų kompaktiškumą, siūloma rengti žemėtvarkos schemas, kuriose būtų projektuojamos žemės valdų perspektyvinės ribos, ir įstatymu įteisinti ūkio savininkui pirmumo teise įsigyti nuosavybėn šiose ribose esančius parduodamos žemės sklypus. Straipsnyje pateikiami ūkių žemės valdų ribų pertvarkymo pavyzdžiai ir skaičiavimai, pagrindžiantys galimą ūkių gamybos išlaidų ekonomiją sumažinus vidutinius atstumus į laukus. Parengtos metodinės rekomendacijos ūkių žemės valdų perspektyvinių ribų projektavimui šiems tikslams rengiamose žemėtvarkos schemose. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the rationality of land tenure allocation for farms created during the land reform. The main purpose of the research is to analyze allocation of large farms land tenures and determine possibilities of their optimization. It was determined that the average area of a separately cultivated plot is 14.9 ha, the average distance from a farmstead to plots is 4.35 km, the fragmentation coefficient of land tenure K2 varies from 2.64 to 8.81 (in average 3.62) in the farms chosen for research in Jonava District. It is proposed to prepare land management schemes where perspective boundaries of land tenures should be planned and to legitimize the priority of a farm owner to purchase offered for sale land plots within these boundaries in order to increase compactness of land tenures. Examples of the rearrangement of tenure boundaries and calculations which ground possible economy of farms production costs due to the reduction of the average distance to the plots are presented in the article. Methodical recommendations for planning of perspective boundaries of farm tenures in land management schemes were prepared. [From the publication]

DOI:
10.6001/zemesukiomokslai.v23i4.3405
ISBN:
9786094171925
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66684
Updated:
2021-01-10 19:21:11
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: