Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų poreikis tvarkant ūkių teritorijas ir jų rengimo metodika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų poreikis tvarkant ūkių teritorijas ir jų rengimo metodika
Alternative Title:
Demand for the rural development land management projects for organization of farm territories and methodology of project preparation
Vėliau paskelbta leidinyje: Žemės reformos vertinimas / sudarė Pranas Aleknavičius. Vilnius : Baltijos kopija, 2020. P. 231-247
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kaimo plėtra; Ūkio žemės valda; Žemės ūkio gamyba; Žemės ūkio naudmenos; Žemėtvarka; Žemėtvarkos projektai; Žemėtvarkos projektas; Agricultural; Agricultural land; Agricultural land holding; Agricultural production; Land management project; Land management projects; Production; Rural development.
Keywords:
LT
Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Ekonomikos plėtra / Economic development; Ūkio žemės valda; Žemės ūkis / Agriculture; Žemėvalda. Žemėtvarka / Land management.
EN
Agricultural land holding; Agricultural land; Agricultural production; Agricultural; Land management project; Land management projects; Production; Rural development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami kaimo plėtros žemėtvarkos projektuose ūkio žemės valdai pertvarkyti spręstini klausimai ir pateikiamas jų metodinis pagrindimas. Apibūdinant projektų struktūrą nurodoma informacinė dalis, kuriai rengti naudojama geoinformacinių duomenų rinkiniai, ir projekto sprendiniai. Pagrindiniai projekto sprendiniai apima panašias savybes turinčių laukų (agroūkinių sklypų) formavimą, rekomendacijas, kaip naudoti šiuos sklypus, numatomas žemės ūkio naudmenų gerinimo priemones, aplinkosauginius reikalavimus ir pasiūlymus kelių bei melioracijos įrenginių būklei pagerinti. Atlikus anketinę apklausą nustatyti labiausiai ūkio gamybinei veiklai reikalingi projekto sprendiniai bei šių projektų panaudojimo sritys. Išanalizavus šalies ūkiuose vykstančius žemės naudojimo ir žemės ūkio gamybos pokyčius nustatytos savivaldybės, kuriose yra stabiliausios ūkių žemės valdos ir palankiausios sąlygos rengti žemėtvarkos projektus, reikalingus racionaliam žemės naudojimui ir ūkių teritorijos tvarkymui planuoti. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the issues concerning transformation of agricultural land holdings in rural development land management projects and methodical justification of these issues is presented as well. To describe the structure of projects, the contact part which is used to develop geoinformation databases as well as project solutions are presented. The main project solutions include formation of fields containing similar properties (agro-economic plots), recommendations for the use of these land plots, the estimated farmland improvement measures, environmental requirements and offers for the improvement of roads and land reclamation facilities. Based on the questionnaire survey, the most needed solutions for agricultural production activities of these projects and fields of the use of these projects were identified. The analysis of the land use and agricultural production changes going on in the country’s farms has revealed municipalities with the most stable land holdings of farms and the most favourable conditions to develop land management projects necessary for the rational use of land and farms and the planning of farm territory management. [From the publication]

DOI:
10.6001/zemesukiomokslai.v23i1.3260
ISBN:
9786094171925
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66681
Updated:
2021-01-10 19:25:31
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: