Etnografiniai pavadinimai Mariaus Katiliškio kūryboje - regioninės kultūros liudininkai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnografiniai pavadinimai Mariaus Katiliškio kūryboje - regioninės kultūros liudininkai
Alternative Title:
Ethnographic names in Marius Katiliškis’ creative work are witnesses to regional culture
In the Journal:
Žiemgala. 2015, Nr. 1, p. 4-11
Keywords:
LT
Marius Katiliškis; Žagarė; Lietuva (Lithuania); Etnografija / Ethnography; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gilinamasi į lietuvių rašytojo Mariaus Katiliškio kūryboje gausiai aptinkamus lietuvių tradicinės materialinės buities daiktų ir dvasinės kultūros reiškinių pavadinimus, rašytojo pastebėtus ir užfiksuotus prieškario Lietuvos kaimo gyvenime. Konstatuojama, kad M. Katiliškio grožinėje kūryboje aptinkami tradicinė kaimo kultūros daiktų ir reiškinių pavadinimai reprezentuoja Katiliškių – rašytojo gimtojo kaimo, kuriame prabėgo jo vaikystė ir jaunystė, kaimiečių buitį ir papročius. Remiantis daugeliu etnografinių ir lingvistinių šaltinių, galima teigti, kad M. Katiliškio kūrybos etnografinė leksika nėra vien tik jo gimtojo kaimo ypatybė: ji neabejotinai būdinga platesniam geografiniam plotui – Žagarės apylinkėms. Tiek Katiliškių kaimas, tiek Žagarės apylinkės yra etnografinės Aukštaitijos ir etnografinės Žemaitijos sandūroje, todėl čia paritetiškai susipynusi aukštaitiška ir žemaitiška leksika, sprendžiant pagal M. Katiliškio kūryboje aptinkamus pavadinimus, pastaroji netgi šiek tiek nusveria aukštaitiškąją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštaitija; Etnografinė leksika; Liaudies kultūra; Lietuvos etnografiniai regionai; Rašytojas M. Katiliškis; Žemaitija (Samogitia); Aukštaitija; Ethnographic regions of Lithuania; Ethnographic vocabulary; Folk culture; Folk culture, writer Marius Katiliškis; Samogitia (Žemaitija); Writer Marius Katiliškis; Žemaitija.

ENThis article delves into Lithuanian writer Marius Katiliškis’ names of spiritual culture phenomena and material things in traditional Lithuanian household found abundantly in his works about the pre-war Lithuanian village life. In Katiliškis’ fiction works the names of traditional rural culture objects and phenomena represent Katiliškiai, the writer’s native village, in which he spent his childhood and youth, villagers’ way of life and customs. Basing on a number of ethnographic and linguistic sources, it can be said that Katiliškis’ ethnographic vocabulary is not just a feature of his native village: it is certainly typical of a wider geographical area – Žagarė environs. Both the village of Katiliškiai and Žagarė are on the boundary of ethnographic Aukštaitija (Highlands) and Žemaitija (Lowlands) regions, so here Aukštaitija and Žemaitija vocabulary intertwines on a parity basis, and judging by the names found in Marius Katiliškis’ works, the latter even slightly outweighs the Aukštaitija one. [From the publication]

ISSN:
1392-3781
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66674
Updated:
2018-12-17 14:05:15
Metrics:
Views: 20    Downloads: 9
Export: